Hướng dẫn chặn quốc gia truy cập bằng htaccess

6
0

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, việc bảo vệ và kiểm soát truy cập vào trang web của bạn là một phần quan trọng để đảm bảo an ninh và quản lý tốt nguồn lực. Một trong những cách phổ biến để thực hiện điều này là sử dụng file .htaccess và dịch vụ GeoIP để chặn quốc gia truy cập vào trang web của bạn.

File .htaccess là một tệp cấu hình được sử dụng bởi máy chủ web Apache để điều chỉnh hành vi của trang web. Nó cho phép bạn áp dụng các quy tắc, hạn chế truy cập và thực hiện nhiều chức năng khác. Trong khi đó, dịch vụ GeoIP cung cấp thông tin về địa lý của địa chỉ IP, bao gồm quốc gia, vị trí và nhiều thông tin khác.

Bằng cách kết hợp sử dụng file .htaccess và dịch vụ GeoIP, bạn có thể xác định và chặn quốc gia mà bạn không muốn cho phép truy cập vào trang web của mình. Quá trình này bao gồm các bước đơn giản như sau:

image 8

Bước 1: Xác định quốc gia cần chặn

Trước tiên bạn cần xác định quốc gia cần chặn. Bạn có thể xem tại ISO 3166-1 alpha-2 – Wikipedia

Bước 2: Thêm cấu hình chặn trong .htaccess

Bạn hãy mở file .htaccess, nếu file chưa có bạn có thể tạo mới. Sau đó thêm vào đoạn mã sau. Trong đó mã này tôi đang thực hiện chặn các truy cập từ quốc gia singapore có mã code là SG

DOTRUNGQUAN.INFO
 
RewriteEngine on RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^SG$ 
RewriteRule ^(.*)$ – [F,L] 
image 7

Trường hợp bạn cần chặn nhiều quốc giá bạn có thể thêm như sau (US|KH|CN)

DOTRUNGQUAN.INFO
 
RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^(US|KH|CN)$
RewriteRule ^(.*)$ – [F,L] 

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Sau khi chặn tôi sẽ CURL từ máy chủ ở Sing về web và kết quả trả về là HTTP/2 403. Với mã 403 có nghĩa đã bị chặn lại.

CleanShot 2023 06 07 at 15.07.13
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời