Hướng dẫn cấu hình WP Rocket Nginx trên AAPANEL

11
0

wp rocket

Giới thiệu

Chào các bạn. Bài viết hôm nay mính sẽ hướng dẫn bạn cấu hình WP Rocket trên máy chủ sử dụng Nginx. Với các máy chủ sử dụng Apache, OpenLiteSpeed thì có hỗ trợ .htaccess bạn chỉ việc cài đặt lên và kích hoạt, các rule cấu hình sẽ tự động được ghi vào.

Nhưng ở NGINX thì không. Mà bạn cần phải tạo file conf và include vào file cấu hình nginx để hoạt động.

WP Rocket sẽ hoạt động hiệu quả trên các máy chủ NGINX. Mặc dù cấu hình này không bắt buộc. Nó cho phép NGINX phân phối trực tiếp các tệp đã lưu trong bộ nhớ cache trước đó mà không cần gọi WordPress hoặc bất kỳ PHP nào. Nó cũng thêm các headers vào CSS, JS và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache của trình duyệt.

Các bước thực hiện.

Bước 1: Vô hiệu cron của WordPress

Bạn hãy truy cập vào bên trong mã nguồn WordPress sau đó mở file wp-config.php và thêm vào đoạn sau

define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
CleanShot 2022 05 12 at 09.37.32@2x

Bước 2: Tạo cron thủ công

Bạn truy cập vào cron và tạo cron với thời gian 15 phút một lần với cấu trúc như sau

Lưu ý: Thay website.com bằng tên domain của bạn.

*/15 * * * * wget -q -O - http://www.website.com/wp-cron.php?doing_wp_cron &>/dev/null
  • Hoặc
*/15 * * * * curl http://www.website.com/wp-cron.php?doing_wp_cron &>/dev/null
  • Hoặc
*/15 * * * * cd /home/user/public_html; php wp-cron.php &>/dev/null

Bước 3: Cài đặt WP Rocket NGINX

Tiếp đến bạn ssh vào VPS sau đó copy và chạy các lệnh sau.

cd /www/server/nginx
git clone https://github.com/satellitewp/rocket-nginx.git
cd rocket-nginx
cp rocket-nginx.ini.disabled rocket-nginx.ini
php rocket-parser.php

Bước 4: Cấu hình NGINX

Bây giờ bạn truy cập vào APANEL tìm đến mục Website => Chọn website => Config và thêm vào dòng sau bên dưới file conf của domain.

Lưu ý: Nhớ thêm dấu chấm phẩy (;) ở duối dòng, không thì bạn sẽ bị sai cú pháp.

include /www/server/nginx/rocket-nginx/conf.d/default.conf;
anh 18

Bước 5: Cài Plugin WP-Rocket

Bước 3: Reload và kiểm tra

Bạn hãy quay lại admin website và bắt đầu Start cache preloading.

CleanShot 2020 09 18 at 15.19.45

Sau khi reload xong bạn mở debug trình duyệt và kiểm tra header nhé. Nếu hiện x-rocket-nginx-serving-static: HIT là đã thành công rồi.

anh 19

Và việc cấu hình Cache chỉ là một việc nhỏ trong các công việc nên làm khi bạn xây dựng website. Để có một website với tốc độ tốt bạn hãy xem thêm các bước sau để tối ưu tốc độ website WordPress nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời