Hướng dẫn cấu hình, phân tích chức năng của LiteSpeed Cache WordPress

7
0

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn mở LiteSpeed Cache lên sẽ có các tab chức năng sau, mình sẽ mô tả chi tiết các chức năng sau cho bạn nắm.

1. General

lscwp settings general dotrungquan

Enable LiteSpeed Cache:

Bật/Tắt (Sử dụng cài đặt quản trị mạng). Khi bật, plugin bộ đệm sẽ lưu trang, vô hieeujq úa sẽ ngăn chặn bất kỳ bộ nhớ đệm nào xảy ra và xóa bộ nhớ cache của tất cả các mục lưu trữ bộ đệm của WordPress.

Default Public Cache TTL

Cài đặt TTL này kiểm soát hầu như hết các trang. Tất cả các TTL khác dành cho các trang/loại trang cụ thể.

Giá trị mặc định có thể lên đến 8 giờ (đơn vị tính là giây). Các giá trị khác có thể là 1 giờ (3600), 1 ngày (86400), 1 tuần (604800),,,. Vì hầu hết các trang này sẽ không thay đổi sau khi được đăng, một TTL dài hơn có thể có lợi hơn.

Default Private Cache TTL

Cài đặt TTL này xác định khoảng thời gian các trang riêng tư được lưu trữ. Các giá trị có thể nằm trong khoảng từ 60-3600.

Default Front Page TTL

Cài đặt TTL này điều khiển trang trước. Lưu ý rằng điều này có thể được kích hoạt bằng kiểm tra is_front_page () hoặc plugin của bên thứ ba đã chọn sử dụng trang chủ TTL cho trang (ví dụ: trang cửa hàng WooC Commerce).

Giá trị mặc định lên tới 30 phút. Trang đầu có xu hướng là trang được cập nhật thường xuyên nhất, nhưng cũng là trang mà hầu hết khách truy cập sẽ thấy. Vì những lý do này, có thể có lợi hơn khi sử dụng một đoạn ngắn. Điều đó nói rằng, nếu trang web không được cập nhật thường xuyên, có thể sử dụng các TTL dài hơn.

Default Feed TTL

Cài đặt TTL này kiểm soát các nguồn cấp dữ liệu. Nguồn cấp dữ liệu là một cách tuyệt vời để người đọc cập nhật thông tin về các mục blog. Chúng thường được thiết lập để lấy từ blog theo các khoảng thời gian mà không lưu vào bộ đệm có thể gây ra tải không đổi trên máy chủ. Các trang nguồn cấp dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache được thanh lọc khi cập nhật và bình luận, vì vậy chúng được đảm bảo duy trì cập nhật. Giá trị có thể là 0 trở lên. 0 cho biết không lưu trữ bộ đệm, <30 giây sẽ được đặt thành 30.

Default 404 TTL

TTL này kiểm soát các trang trả về 404. Đây có thể là các URL ngẫu nhiên được truy cập hoặc 404 cố ý, nhưng tất cả các trang trả về trạng thái 404 sẽ sử dụng giá trị này.

Giá trị mặc định là 3600, trong một giờ. Không có giá trị thực sự được đề xuất cho TTL này vì nó phụ thuộc vào những gì xảy ra với trang web. Nếu việc truy cập các trang 404 là một sự cố phổ biến, nó có thể giúp lưu trữ trang trong ít nhất một khoảng thời gian ngắn. Nếu các trang 404 là cố ý, nó có thể giúp lưu trữ trang trong một khoảng thời gian dài hơn, vì đó là một lượt truy cập dự kiến. Một vấn đề quan tâm là kích thước đĩa. Vì 404 không được tìm thấy, nên có một số lượng trang không giới hạn có thể được lưu trữ. Điều này có thể gây bất lợi cho việc sử dụng đĩa. Giá trị có thể là 0 trở lên. 0 cho biết không lưu trữ bộ đệm, <30 giây sẽ được đặt thành 30.

Default 403 TTL

Điều này TTL kiểm soát các trang trả về 403.

Giá trị mặc định là 3600, trong một giờ. Các trang trả về 403 thường có chủ ý, do đó, có thể có giá trị trong khi có thời gian dài hơn cho cài đặt này. Giá trị có thể là 0 trở lên. 0 cho biết không lưu trữ bộ đệm, <30 giây sẽ được đặt thành 30.

Default 500 TTL

500 lỗi là một lỗi nghiêm trọng hơn. Bộ nhớ đệm trang này có thể che giấu một vấn đề trong WordPress, do đó có thể không mong muốn.

Giá trị mặc định là 3600, trong một giờ. Giá trị có thể là 0 trở lên. 0 cho biết không lưu trữ bộ đệm, <30 giây sẽ được đặt thành 30.

Automatically Upgrade

Bạn có thể tự động nâng cấp plugin này bất cứ khi nào có phiên bản mới. Điều này giúp bạn tiết kiệm công sức khi phải thực hiện cập nhật thủ công. Nếu tùy chọn này được bật, trang web của bạn sẽ nhận được các bản cập nhật LSCWP trong vòng vài giờ kể từ khi các phiên bản mới xuất hiện trong Thư mục Plugin WordPress. Sự chậm trễ này là có chủ ý, vì nó cho chúng ta thời gian để đảm bảo rằng không có vấn đề nghiêm trọng nào với bản cập nhật.

Nâng cấp tự động chỉ hoạt động nếu bạn đã bật WP-Cron. (WP-Cron được bật trong WordPress theo mặc định, vì vậy nếu bạn không biết liệu nó có được bật trên trang web của mình hay không, thì có lẽ là như vậy.)

2. Cache

lscwp settings cache dotrungquan

Cache Logged-in Users

Cài đặt này cho phép nội dung được lưu trữ cho người dùng đã đăng nhập. Các trang sẽ được lưu trữ trong bộ đệm riêng bằng IP/ID của phiên.

Cache Commenters

Tùy chọn này hữu ích cho tùy chọn WordPress yêu cầu kiểm duyệt đối với nhận xét của khách. Nếu tùy chọn đó được đặt, tùy chọn này sẽ phục vụ phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của trang, có nghĩa là người bình luận sẽ không thấy bình luận kiểm duyệt của họ. Nếu tắt, người bình luận sẽ không được phục vụ từ bộ đệm.

Cache REST API

Tùy chọn này cho phép bạn lưu trữ các yêu cầu được tạo bởi các lệnh gọi API REST của WordPress

Cache Login Page

Tùy chọn này sẽ lưu trữ trang đăng nhập. Thông thường, không có lý do để bỏ chọn tùy chọn này. Tuy nhiên, nếu có một cái gì đó có thể xác định người dùng trên trang, điều này sẽ bị tắt.

Cache favicon.ico

Tùy chọn này sẽ lưu trữ phản hồi favicon.ico nếu nó không tồn tại. Lý do cho việc lưu trữ bộ đệm này là vì nếu tệp không tồn tại, nó sẽ tải WordPress mỗi lần. Điều này sẽ tránh cuộc gọi thêm đó.

Cache PHP Resources

Tùy chọn này sẽ lưu trữ bất kỳ tài nguyên PHP nào được tải bởi các chủ đề. Nói chung, đây là các tài nguyên css hoặc js được tải trong PHP. Trong hầu hết các trường hợp, đây là các đầu ra tĩnh, vì vậy không có lý do gì để tải PHP mỗi lần. Nếu họ trong thực tế năng động, điều này nên được tắt.

Cache Mobile

Tùy chọn này cho phép người dùng hiển thị một html riêng cho chế độ xem trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Điều này chủ yếu được sử dụng cho các chủ đề không đáp ứng, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các tình huống mà các widget khác nhau được tải tùy thuộc vào loại trình duyệt.

Danh sách Đại lý người dùng Chế độ xem trên thiết bị di động không được để trống khi bật.

List of Mobile User Agents

Nếu Cache Mobile được đặt thành off, hộp văn bản này sẽ chuyển sang màu xám. Sau khi được bật, danh sách này phải được điền vào danh sách các tác nhân người dùng thân thiện với quy tắc viết lại.

Đồng bộ hóa: Mỗi mục nhập nên được phân tách bằng một thanh, ‘|’. Bất kỳ khoảng trắng nào cũng cần được thoát bằng dấu gạch chéo ngược trước dấu cách, ‘’. Danh sách mặc định WordPress sử dụng làMobile|Android|Silk/|Kindle|BlackBerry|Opera Mini|Opera Mobi

Private Cached URIs

Một danh sách các mẫu đường dẫn không bao giờ được lưu trữ công khai. Để làm cho một trận đấu chính xác, thêm một $ kết thúc. Một trên mỗi dòng.

Ví dụ:

 • private matches category/private, category/private-posts, tag/private, and 2017/10/i-took-a-private-phone-call.
 • /category/private matches /category/private and /category/private-posts.
 • /category/private$ matches only /category/private.

Drop Query String

Cài đặt này cho phép bạn chỉ định các chuỗi truy vấn sẽ bị LSCache bỏ qua.

Một số chuỗi truy vấn, đặc biệt là các chuỗi được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc phân tích, không có tác dụng đối với nội dung được hiển thị trên trang. Trang hiển thị giống nhau có và không có các chuỗi truy vấn này. Vì vậy, không cần thiết phải lưu trữ nhiều bản sao của trang trong bộ đệm

3. Purge

lscwp settings purge dotrungquan

Purge All on upgrade

Tùy chọn này chọn có lọc tất cả các trang khi nâng cấp hay không. Khi mọi thứ thay đổi trên các phiên bản, mình khuyên bạn nên chọn ON

Auto Purge Rules For Publish/Update

Khi một bài đăng được xuất bản hoặc cập nhật, trang bài đăng không phải là trang duy nhất thay đổi. Danh sách danh mục, danh sách thẻ. trang đầu của blog và một loạt các tài liệu lưu trữ cũng có thể thay đổi. Như vậy, bạn có thể chỉ định loại trang nào sẽ tự động bị xóa mỗi khi bài đăng được cập nhật hoặc tạo.

Những trang nào bạn chọn phụ thuộc vào chủ đề của bạn và cách bài viết được hiển thị trên trang web của bạn.

Có một tùy chọn cho Tất cả các trang , được tắt theo mặc định. Khi bạn kích hoạt tính năng này, tất cả các hộp kiểm khác sẽ bị bỏ qua. Chọn tùy chọn Tất cả các trang có ý nghĩa nếu bạn không bật ESI và bạn có các tiện ích liên quan đến bài đăng động hiển thị trên mỗi trang.

Scheduled Purge URLs

Bạn có thể chỉ định danh sách các URL (một trên mỗi dòng) sẽ được xóa tự động vào một thời điểm nhất định trong ngày. Điều này là không cần thiết trong trường hợp bình thường. Các quy tắc thanh lọc tinh vi của LSCWP có thể xử lý hầu hết các tình huống. Tuy nhiên, nếu bạn có nội dung được tạo bởi một nguồn bên ngoài, ví dụ, bạn có thể muốn thanh lọc các trang có liên quan mỗi ngày để đảm bảo nội dung bên ngoài được hiển thị chính xác.

Scheduled Purge Time

Sử dụng trường này kết hợp với một ở trên. Nếu bạn đã cung cấp một danh sách các URL để thanh lọc, hãy chỉ định thời gian chúng sẽ bị xóa ở đây.

4. Excludes

Force Cache URIs

Các đường dẫn chứa các chuỗi được liệt kê SILL được lưu trong bộ nhớ cache, bất kể mọi cài đặt không thể lưu trong bộ nhớ cache có thể xuất hiện ở nơi khác. Một trên mỗi dòng. Mỗi chuỗi sẽ được so sánh với biến máy chủ REQUEST_ URI . Nếu có sự trùng khớp, URI sẽ được lưu trữ. Để chỉ ra sự bắt đầu của một chuỗi, thêm ^vào đầu chuỗi. Để làm một kết hợp chính xác, thêm $vào cuối chuỗi.

String Matching Examples

Giả sử bạn có các URI sau:

 1. /recipes/baking/
 2. /recipes/baking/cakes
 3. /recipes/baking/brownies
 4. /popular/recipes/baking/

Chuỗi /recipes/baking/sẽ khớp với tất cả bốn URI.

Chuỗi /recipes/baking/$sẽ khớp với số 1 (vì $cho biết kết quả khớp chính xác).

Chuỗi ^/recipes/bakingsẽ khớp với # 1, # 2 và # 3 (vì ^chỉ ra sự bắt đầu của URI ).

Do Not Cache URIs

Các đường dẫn chứa các chuỗi được liệt kê sẽ không được lưu trữ. Một trên mỗi dòng. Mỗi chuỗi sẽ được so sánh với biến máy chủ REQUEST_ URI . Nếu có sự trùng khớp, URI sẽ không được lưu trữ. Để chỉ ra sự bắt đầu của một chuỗi, thêm ^vào đầu chuỗi. Để làm một kết hợp chính xác, thêm $vào cuối chuỗi. (Xem cài đặt Force Cache URI ở trên để biết ví dụ về cách hoạt động của chuỗi khớp.)

Do Not Cache Query Strings

Bạn có thể loại bỏ URL với các chuỗi truy vấn nhất định khỏi bị lưu trữ. Ví dụ: nếu bạn không muốn lưu trữ bất kỳ trang nào được hiển thị theo sơ đồ màu tím, bạn có thể nhập color=purplevào danh sách đó (giả sử URL bạn sử dụng để chỉ ra rằng một trang sẽ có màu tím http://example.com/page?color=purple). Bạn cũng có thể nhập colorđể cho biết rằng bạn không muốn lưu trữ bất kỳ URL nào có màu được chỉ định, bất kể đó là màu gì.

Do Not Cache Categories

Theo mặc định, tất cả các danh mục được lưu trữ. Nếu bạn có các danh mục mà bạn muốn loại trừ khỏi bộ đệm, hãy nhập danh sách các danh mục sên (một dòng trên mỗi dòng) trong hộp này.

VÍ DỤ: Để loại trừ http://www.example.com/category/category-slug/, chèn category-slug.

LƯU Ý: Nếu không tìm thấy sên danh mục, danh mục sẽ bị xóa khỏi danh sách khi lưu.

Do Not Cache Tags

Các thẻ được xử lý theo cách tương tự như các danh mục: được lưu trong bộ nhớ cache theo mặc định, nhưng bị bỏ qua nếu được nhập bằng slug (một trên mỗi dòng) trong hộp này.

Do Not Cache Cookies

Đây là danh sách các cookie không nên lưu vào bộ nhớ cache. Cụ thể, không lưu trữ bất kỳ trang nào có cookie trong danh sách này xuất hiện trong tiêu đề yêu cầu.

Tùy chọn này có thể sâu rộng hơn bạn có thể nhận ra. Nếu bạn loại trừ một cookie tồn tại trên mọi trang của trang web của bạn, thì về cơ bản bạn sẽ loại trừ toàn bộ trang web của bạn khỏi bị lưu vào bộ nhớ cache.

Do Not Cache User Agents

Tác nhân người dùng cụ thể cũng có thể được loại trừ khỏi bộ đệm. Điều này có nghĩa là nếu khách truy cập yêu cầu một trang từ trang web của bạn thông qua một trong các tác nhân người dùng được liệt kê, họ sẽ không được phục vụ từ bộ đệm. Bạn có thể nhập tác nhân người dùng theo tên trong hộp này, mỗi dòng trên một dòng.

LƯU Ý: Phù hợp một phần được cho phép.

Do Not Cache Roles

Có thể có các vai trò người dùng mà bạn muốn loại trừ khỏi bộ đệm. Ví dụ: nếu bạn là quản trị viên, đang thử nghiệm chức năng mới, bạn có thể muốn loại trừ administratorvai trò của mình khỏi bị phục vụ khỏi bộ đệm cho đến khi thử nghiệm của bạn hoàn tất.

5. Optimize

Tối ưu hóa và Điều chỉnh là hai tab liên quan chặt chẽ. Nói chung, bạn sẽ tìm thấy các công tắc BẬT / TẮT trong Tối ưu hóa và các tùy chỉnh đi cùng với các công tắc này trong Điều chỉnh.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra các tùy chọn này kỹ lưỡng trước khi kích hoạt chúng trên trang web của bạn.

lscwp settings optimize dotrungquan

CSS Minify

Các ký tự khoảng trắng thừa, ký tự dòng mới và nhận xét sẽ bị xóa khỏi tất cả các tệp CSS được bao gồm , nếu tùy chọn này được bật.

CSS Combine

Tất cả các tệp CSS riêng lẻ sẽ được kết hợp thành một tệp CSS duy nhất .

CSS HTTP/2 Push

CSS sẽ được gửi đến trình duyệt trước khi được yêu cầu.

JS Minify

ác ký tự khoảng trắng bổ sung, ký tự dòng mới và nhận xét sẽ bị xóa khỏi tất cả JS, nếu tùy chọn này được bật.

JS Combine

Tất cả các tệp JS riêng lẻ sẽ được kết hợp thành một tệp JS duy nhất.

JS HTTP/2 Push

JS sẽ được gửi đến trình duyệt trước khi nó được yêu cầu.

CSS/JS Cache TTL

Các tập tin rút gọn và kết hợp được lưu trữ. Cài đặt này chỉ định trong bao lâu. Tối thiểu là 3600 giây, nhưng chúng tôi khuyến nghị 604800. Khi một Purge Alllệnh được ban hành, CSS / JS được rút gọn và kết hợp được bao gồm trong lần thanh lọc đó.

HTML Minify

Thêm ký tự khoảng trắng, ký tự dòng mới và nhận xét sẽ bị xóa khỏi tất cả HTML , nếu tùy chọn này được bật.

 • Inline CSS Minify: Các ký tự khoảng trắng, ký tự dòng mới và nhận xét sẽ bị xóa khỏi tất cả mã CSS nội tuyến trên trang HTML , nếu tùy chọn này được bật.
 • Inline JS Minify: Các ký tự khoảng trắng bổ sung, ký tự dòng mới và nhận xét sẽ bị xóa khỏi tất cả mã JS nội tuyến trên trang HTML , nếu tùy chọn này được bật.

Load CSS Asynchronously

Tùy chọn này mặc định là OFF. Khi nó TẮT, các trang web tải theo cách thông thường, trong đó trình duyệt tải CSS từ tiêu đề HTML trước khi tiếp tục hiển thị nội dung trong phần thân HTML .

Khi bạn bật tùy chọn này BẬT, CSS và HTML sẽ được tải cùng một lúc. Trang này có thể tải nhanh hơn theo cách này, nhưng ban đầu nó có thể tải mà không cần định dạng. Để tránh vấn đề đó, bạn sẽ muốn tạo CSS quan trọng và tải nó trước

Generate Critical CSS

Tùy chọn này mặc định ON, nhưng nó chỉ hoạt động nếu Tải CSS không đồng bộ cũng BẬT. Khi cả hai cài đặt được bật, CSS quan trọng được tạo bởi máy chủ CCSS từ xa của LiteSpeed, sau đó được gửi lại cho LSCache.

LƯU Ý 1 : Một số chủ đề đã tạo CSS quan trọng cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể tắt tùy chọn này.

LƯU Ý 2 : Để sử dụng dịch vụ tạo CSS quan trọng của LiteSpeed , vui lòng đưa vào danh sách trắng ccss.api.litespeedtech.com.

Khi CSS quan trọng đã được tạo, nó sẽ được tải trước tiên và sau đó phần còn lại của CSS sẽ được tải không đồng bộ với HTML . Trang sẽ không tải nữa mà không cần định dạng.

Đây là cách nó hoạt động:

 1. Khách truy cập gửi yêu cầu đến Máy chủ khách hàng
 2. Nếu không có CSS quan trọng , Máy chủ khách sẽ gửi yêu cầu CSS quan trọng đến Máy chủ CSS quan trọng (hoặc, CCSS) từ xa của LiteSpeed
 3. Máy chủ CCSS sẽ truy xuất nội dung + nội dung từ Máy chủ của Khách hàng và sau đó tạo CSS quan trọng
 4. Sau đó, CCSS Server sẽ gửi CSS quan trọng được tạo trở lại Máy chủ khách
 5. Máy chủ khách phục vụ nội dung với CSS quan trọng cho khách truy cập

Có một vấn đề nhỏ: khi trang web của bạn chưa có CSS quan trọng được tạo (hoặc sau khi thanh lọc tất cả), khách truy cập đầu tiên yêu cầu một trang sẽ cần đợi quá trình trên hoàn thành trước khi các kiểu CSS quan trọng có sẵn. Điều đó có thể mất vài giây mà khách truy cập có thể không sẵn sàng chi tiêu. Điều này dẫn chúng ta đến các thiết lập tiếp theo.

Generate Critical CSS in the Background

LƯU Ý : Tải CSS không đồng bộ phải được đặt thành để ONtính năng này hoạt động.

Cài đặt này xác định xem phép tính đó được thực hiện ở nền trước hay trong nền. Đây là ONmặc định. Điều đó có nghĩa là nó là một hàm nền và sử dụng hàng đợi dựa trên cron. Khi một trang được xem, nếu không có CSS quan trọng được xác định cho loại trang đó, một yêu cầu sẽ được thêm vào hàng đợi và trang tiếp tục tải mà không phải chờ đợi.

Đây là những gì bạn có thể thấy khi có các trang đang chờ trong hàng đợi:

lscwp settings optimize2 dotrungquan

Nếu cron của bạn bị vô hiệu hóa (hoặc bạn không thể chờ lâu), bạn có thể nhấn nút Run Queue thủ công để nhanh chóng xử lý.

Nếu Tạo CSS quan trọng trong Nền được đặt thành OFF, thì CSS quan trọng được tạo ở nền trước, ngay lập tức khi trang được yêu cầu. Điều này có nghĩa là khách truy cập phải chờ tính toán CSS quan trọng trước khi tiếp tục xem trang. Điều này có khả năng làm chậm tải trang.

Separate CCSS Cache Post Types

Theo mặc định, một bộ CSS quan trọng được lưu cho mỗi loại bài đăng. Đó là, CCSS cho Bài viết, CCSS cho Trang, CCSS cho Sản phẩm (nếu bạn có loại bài đăng tùy chỉnh được gọi là Sản phẩm trực tiếp). Nếu bạn có một loại bài đăng trong đó mọi mục trong loại bài đăng đó có định dạng khác nhau, thì một bộ CSS quan trọng sẽ không đến hạn. Thêm loại bài đăng đó vào hộp và CSS quan trọng sẽ được tạo cho từng mục của loại bài đăng đó.

Ví dụ: nếu mỗi Trang trên trang web có định dạng khác nhau, hãy nhập pagevào hộp. Các tệp CSS quan trọng riêng biệt sẽ được lưu trữ cho mọi Trang trên trang web.

Separate CCSS Cache URIs

Nếu bạn có các trang không tuân theo các quy tắc định dạng giống như phần còn lại của loại bài đăng của chúng, bạn có thể liệt kê các URI (hoặc URI một phần) cho các trang đó trong hộp này. Các tệp CSS quan trọng riêng biệt sẽ được tạo cho các đường dẫn chứa các chuỗi này. Các URI sẽ được so sánh với biến máy chủ. Ví dụ, cho , có thể được sử dụng ở đây. REQUEST_URI/mypath/mypage?aa=bbmypage?aa=

Để phù hợp với sự bắt đầu, thêm ^vào đầu của mục. Để thực hiện một kết hợp chính xác, thêm $vào cuối URL . Một trên mỗi dòng.

Inline CSS Async Lib

ON Điều này sẽ nội tuyến thư viện CSS không đồng bộ để tránh chặn kết xuất.

Load JS Deferred

Cài đặt này nhận tất cả các tập lệnh và chỉ tải chúng sau khi tải xong HTML .

Exclude JQuery

Cài đặt này loại trừ JQuery khỏi tất cả các biện pháp tối ưu hóa ở trên. Bạn nên duy trì cài đặt này ON, đặc biệt nếu bạn có JavaScript nội tuyến. Nếu bạn gặp lỗi khi bật Kết hợp JS , bật cài đặt này sẽ loại bỏ chúng.

DNS Prefetch

Với cài đặt này, bạn có thể thực hiện độ phân giải DNS cho (các) tên miền được liệt kê trước khi được yêu cầu. Bằng cách tìm nạp trước kết quả DNS , độ trễ có thể giảm đáng kể cho khách truy cập của bạn khi họ nhấp vào các liên kết bên ngoài, đặc biệt là trên các mạng di động. Tên miền nên được nhập một trên mỗi dòng trong định dạng //www.example.com.

Remove Comments

Theo mặc định, các bình luận được giữ nguyên khi JS và CSS được thu nhỏ, nhưng các bình luận này có thể chiếm không gian có giá trị. Cho phép tùy chọn này để loại bỏ các nhận xét từ các tệp được thu nhỏ và làm cho chúng hiệu quả hơn để truyền tải.

6. Tuning (Điều chỉnh)

Tối ưu hóa và Điều chỉnh là hai tab liên quan chặt chẽ. Nói chung, bạn sẽ tìm thấy các công tắc BẬT / TẮT trong Tối ưu hóa và các tùy chỉnh đi cùng với các công tắc này trong Điều chỉnh.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra các tùy chọn này kỹ lưỡng trước khi kích hoạt chúng trên trang web của bạn.

lscwp settings tuning dotrungquan

Combined CSS Priority

Thông thường, CSS kết hợp được tải sau các tệp CSS bên ngoài . Điều này là do CSS cục bộ kết hợp có nhiều khả năng có các tùy chỉnh cần được tải sau CSS cơ sở . Kích hoạt tùy chọn này nếu bạn có lý do để tải CSS kết hợp trước các tệp CSS khác .

CSS Excludes

Nếu bạn đã bật thu nhỏ, kết hợp hoặc đẩy CSS trong tab Tối ưu hóa , bạn có thể loại trừ một số CSS tại đây. Sử dụng không gian này để liệt kê bất kỳ tệp CSS nào (một trên mỗi dòng) bạn muốn loại trừ khỏi các chức năng tối ưu hóa. Bạn có thể nhập URL đầy đủ hoặc một phần chuỗi. Không cần sử dụng ký tự đại diện trong chuỗi một phần.

Combined JS Priority

Thông thường, JavaScript kết hợp được tải sau các tệp JavaScript bên ngoài. Kích hoạt tùy chọn này nếu bạn có lý do để tải JavaScript kết hợp trước các tệp JS khác.

JS Excludes

Nếu bạn đã bật thu nhỏ, kết hợp hoặc đẩy cho javaScript trong tab Tối ưu hóa , bạn có thể loại trừ một số JS ở đây. Sử dụng không gian này để liệt kê bất kỳ tệp JS nào (một trên mỗi dòng) bạn muốn loại trừ khỏi các chức năng tối ưu hóa. Bạn có thể nhập URL đầy đủ hoặc một phần chuỗi. Không cần sử dụng ký tự đại diện trong chuỗi một phần.

Max Combined File Size

Kích thước tệp lớn hơn dẫn đến ít tệp kết hợp cần được tạo. Điều này tốt cho điểm số trang của bạn, nhưng hãy cẩn thận: nếu một tệp kết hợp quá lớn, nó sẽ gây ra việc sử dụng bộ nhớ nặng. Chúng tôi coi 1,2 MB là điểm khởi đầu tốt. Điều chỉnh nó lên hoặc xuống để đáp ứng nhu cầu trang web của bạn.

Remove Query Strings

Cài đặt này tách chuỗi truy vấn khỏi tài nguyên tĩnh. Tài nguyên tĩnh với chuỗi truy vấn có thể không được lưu trữ bởi trình duyệt và máy chủ proxy. Việc xóa các chuỗi cho phép chúng được lưu vào bộ đệm, giúp chuyển thành tải trang nhanh hơn.

Load Google Fonts Asynchronously

Bạn có thể không muốn kích hoạt tải không đồng bộ tất cả CSS của mình , nhưng bạn chỉ muốn nó cho Google Fonts. Nếu được bật, tùy chọn này sẽ cho phép bạn tải Google Fonts không đồng bộ mà không cần tải CSS khác theo cách đó. Ngoài ra, tùy chọn này thêm kết nối trước với Google để các phông chữ có thể được tải xuống nhanh hơn.

Kể từ phiên bản 2.7.3, tùy chọn này đã được cải thiện và hiện tại kết quả là thời gian tải trang nhanh hơn

Remove Google Fonts

Tùy chọn này xóa tất cả các phông chữ Google khỏi trang web của bạn. Hãy chắc chắn để kiểm tra điều này. Trừ khi bạn có phông chữ thay thế phù hợp được lưu trữ cục bộ, phong cách trang web của bạn có thể thay đổi đáng kể.

Critical CSS Rules

Khi Tải CSS không đồng bộ được bật trong tab Tối ưu hóa , CSS quan trọng được tạo tự động. Bạn có thể muốn chọn ra một vài định nghĩa bổ sung phải được tải trước để tạo kiểu đúng cho nội dung trong màn hình đầu tiên. Nhập các quy tắc này ở đây bằng CSS đơn giản , giống như chúng xuất hiện trong biểu định kiểu của bạn. Chúng sẽ được gắn vào CSS được tạo .

JS Deferred Excludes

Nếu Load JS Trì hoãn được bật trong tab Tối ưu hóa , có thể có một số tệp JavaScript bạn không muốn bị hoãn. Liệt kê chúng ở đây, mỗi dòng một dòng. Bạn có thể liệt kê URI đầy đủ hoặc một phần chuỗi được khớp (không có ký tự đại diện).

Remove WordPress Emoji

Nếu được bật, cài đặt này sẽ xóa tệp JavaScript bổ sung được sử dụng để thêm hỗ trợ cho biểu tượng cảm xúc trong các trình duyệt cũ hơn. Khách truy cập sử dụng trình duyệt hiện đại có hỗ trợ biểu tượng cảm xúc riêng sẽ không nhận thấy sự khác biệt.

URI Excludes

Nếu có những trang bạn muốn loại trừ khỏi tối ưu hóa, bạn có thể liệt kê chúng ở đây. Bạn có thể sử dụng một đường dẫn đầy đủ hoặc một phần chuỗi.

Role Excludes

Có thể có các vai trò người dùng mà bạn muốn loại trừ khỏi bất kỳ loại tối ưu hóa nào. Ví dụ: nếu bạn là quản trị viên, đang thử nghiệm chức năng mới, bạn có thể muốn loại trừ administratorvai trò của mình khỏi tối ưu hóa cho đến khi thử nghiệm của bạn hoàn tất.

7. Media

lscwp settings media dotrungquan

Lazy Load Images

Khi được bật, cài đặt này chỉ tải hình ảnh hiển thị trong chế độ xem. Các hình ảnh còn lại chỉ được tải khi cần thiết khi chúng cuộn vào xem.

Bạn có thể sử dụng CSS3 để làm cho hình ảnh được tải lười biếng của bạn mờ dần một cách đẹp mắt

Lazy Load Image Excludes

Đôi khi có những hình ảnh mà bạn muốn tải ngay lập tức bất kể chúng xuất hiện ở đâu trên màn hình. Nhập chúng ở đây, một trên mỗi dòng. Bạn có thể sử dụng URI đầy đủ hoặc một phần chuỗi. Chuỗi một phần có ích nếu bạn có toàn bộ thư mục hình ảnh phải được tải ngay lập tức. Đừng sử dụng ký tự đại diện ở đây.

Lazy Load Image Placeholder

Khi Lazy Load Images được bật, một hộp màu xám được hiển thị dưới dạng giữ chỗ cho đến khi hình ảnh có thể được tải. Nếu bạn thích một cái gì đó sáng tạo hơn, bạn có thể chỉ định hình ảnh cơ sở 64 của riêng bạn. Bạn có thể liệt kê hình ảnh ở đây hoặc bạn có thể sử dụng LITESPEED_PLACEHOLDERhằng số trong wp-config.phptệp của mình . Nếu cả hai được xác định, cài đặt này được ưu tiên hơn wp-config.phphằng số.

Responsive Placeholder

Giữ chỗ hình ảnh đáp ứng có thể được sử dụng trong trường hợp các thuộc tính chiều rộng và chiều cao cho hình ảnh được đặt. Các trình giữ chỗ được tạo với cùng kích thước với hình ảnh, giúp giảm việc chia sẻ lại bố cục.

Responsive Placeholder Background Color

Giữ chỗ đáp ứng có thể được tạo ra trong bất kỳ màu nào bạn muốn. Sử dụng công cụ chọn màu để chọn.

Generate Reponsive Placeholder In Background

Lần đầu tiên một trang được kiểm tra, các trình giữ chỗ đáp ứng phải được tạo. Nếu cài đặt này là ON, việc tạo sẽ được thực hiện trong nền thông qua hàng đợi dựa trên cron. Các cài đặt cho Lazy Load Image Placeholder sẽ được thực hiện cho đến khi thế hệ hoàn tất.

Nếu cài đặt này là OFF, giữ chỗ sẽ được tạo trong khi khách truy cập chờ. Điều này có thể làm chậm tải trang cho khách truy cập đầu tiên đó.

Lazy Load iframes

Cài đặt này hoạt động chính xác như Lazy Load Images , chỉ dành cho iframe thay vì hình ảnh.

Inline Lazy Load Images Library

Lazy Load yêu cầu một thư viện hình ảnh JavaScript để hoạt động. Khi cài đặt này OFF, thư viện JS được truy cập thông qua một yêu cầu riêng. Khi cài đặt này ON, thư viện JS được bao gồm nội tuyến trong HTML .

Chuyển tùy chọn này ONcó thể cải thiện điểm số tốc độ của bạn trong các dịch vụ như Pingdom, GTmetrix và PageSpeed, tuy nhiên, điều này cũng làm cho kích thước trang của bạn lớn hơn.

Optimize Automatically

Khi tùy chọn này là ON, các yêu cầu tối ưu hóa hình ảnh sẽ được gửi tự động thông qua công việc định kỳ để tải lên thư viện phương tiện mới.

Xin lưu ý rằng cài đặt này chỉ hoạt động đối với các tài khoản có 1200 tín dụng trở lên. Nói cách khác, bạn sẽ cần chạy tối ưu hóa hình ảnh theo cách thủ công một vài lần cho đến khi bạn đạt đến mức tín dụng 1200, trước khi cài đặt này có thể có hiệu lực.

Optimization Cron

Các tính năng Tối ưu hóa hình ảnh sử dụng công việc định kỳ để kiểm soát việc tìm nạp hình ảnh được tối ưu hóa từ Máy chủ hình ảnh của LiteSpeed. Nếu bạn tắt cài đặt này, bạn sẽ luôn cần tìm nạp các hình ảnh được tối ưu hóa thủ công bằng nút nút Kéo hình ảnh.

Optimize Original Images

Khi Tối ưu hóa hình ảnh được chạy, hình ảnh JPG và PNG sẽ được tối ưu hóa và sao lưu được lưu. Ví dụ, nếu hình ảnh image.jpgcó thể được tối ưu hóa, một bản sao của nó sẽ được lưu vào image.bk.jpg. Sau đó, phiên bản mới được tối ưu hóa được lưu lại image.jpg. Tắt tùy chọn này, nếu bạn không muốn các tệp JPG và PNG được tối ưu hóa.

Remove Original Backups

Khi tùy chọn này ON, Tối ưu hóa hình ảnh sẽ tự động xóa hình ảnh gốc của bạn sau khi nó đã tìm nạp các phiên bản được tối ưu hóa. Hãy cẩn thận với điều này! Nó là không thể đảo ngược. Bạn sẽ không thể hoàn nguyên Tối ưu hóa nếu các bản sao lưu bị xóa!

Optimize WebP Versions

Nếu tùy chọn này là BẬT, hình ảnh JPG và PNG sẽ được lưu dưới định dạng WebP trong khi Tối ưu hóa hình ảnh. Ví dụ: hình ảnh image.jpgđược chuyển đổi sang định dạng WebP và được lưu trong image.jpg.webp. Để tùy chọn này TẮT, nếu bạn không muốn các phiên bản WebP của hình ảnh của mình.

Optimize Losslessly

Khi hình ảnh JPG và PNG được tối ưu hóa, nén mất dữ liệu được sử dụng theo mặc định. BẬT tùy chọn này để tối ưu hóa bằng cách sử dụng nén không mất dữ liệu. Điều này có thể cải thiện chất lượng nhưng có thể dẫn đến hình ảnh lớn hơn so với nén mất mát.

Preserve EXIF Data

Dữ liệu EXIF ​​của hình ảnh có thể chứa thông tin về thiết bị máy ảnh được sử dụng để chụp ảnh, ngày bản quyền và nhiếp ảnh gia, tọa độ GPS, nhận xét, từ khóa, v.v. Vì thông tin này chiếm không gian, quy trình tối ưu hóa sẽ loại bỏ dữ liệu EXIF ​​theo mặc định. Bạn có thể kích hoạt tùy chọn này để bảo toàn dữ liệu, nhưng lưu ý rằng điều này sẽ tăng kích thước tệp được tối ưu hóa.

Image WebP Replacement

Bật tùy chọn này ‘BẬT’ để sử dụng hình ảnh WebP thay cho hình ảnh JPG hoặc PNG , nếu có. Đây là một chuyển đổi tổng thể. Để kiểm soát việc sử dụng WebP trên cơ sở từng hình ảnh, từ Bảng điều khiển WordPress, điều hướng đến Phương tiện> Thư viện , di chuột qua hình ảnh được đề cập và bạn sẽ thấy liên kết bật / tắt chuyển đổi WebP.

Lưu ý: Định dạng hình ảnh WebP không được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt. Nếu một trình duyệt không được hỗ trợ yêu cầu một trang có hình ảnh WebP trên đó, LSCache sẽ cung cấp một phiên bản có định dạng tệp hình ảnh gốc cho trình duyệt đó.

WebP Attribute To Replace

img.src
div.data-thumb
img.data-src
div.data-Large_image
img.retina_logo_url

Cài đặt này cung cấp cho bạn sức mạnh để thay đổi hành vi Thay thế WebP. Các giá trị mặc định hiển thị nơi LiteSpeed ​​tự động thay thế JPG bằng WebP. Các thuộc tính được liệt kê một trên mỗi dòng bằng cách sử dụng định dạng element.attributehoặc .attributeelementlà tùy chọn).

Xóa một thuộc tính khỏi danh sách nếu bạn không thay thế hình ảnh WebP ở đó. Thêm một cái mới vào danh sách, nếu trang web của bạn có thuộc tính, chúng tôi không thay thế theo mặc định.

WebP For Extra srcset

Nếu bạn có mã tùy chỉnh trên trang web của mình và nó thêm srcsetcác yếu tố nhưng nó bỏ qua logic WordPress để làm như vậy, bạn sẽ cần bật cài đặt này ON. LiteSpeed ​​biết tìm kiếm các srcsetyếu tố được tạo thông qua WordPress, nhưng nó sẽ không thay thế hình ảnh WebP trong các srcsetyếu tố khác trừ khi bạn nói với nó.

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời