Hướng dẫn cấu hình Mail Relay trên Zimbra

6
0

ail Relay

I. Mail Relay là gì?

Email Relay được định nghĩa theo từng ý như sau:

 • Email là thư điện tử.
 • Relay là chuyển tiếp.

Hoặc dễ hiểu hơn thì Email Relay là dịch vụ chuyển tiếp email. Email Relay còn gọi là SMTP Relay, là dịch vụ cho phép người khác dùng chương trình email kiên kết. Bạn có thể dùng Email Server của bạn để gửi email (người này có thể không có tài khoản mail trong mail server của bạn)

II. Đăng ký và thiết lập Mail Relay

Hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp Mail Relay uy tín, và trong bài viết này mình chọn smtp2go để đăng ký dịch vụ mail relay miễn phí. Trong gói miễn phí này hỗ trợ:

 • 5 domain
 • 1.000 mail/ngày

Và để đăng ký bạn có thể truy cập vào trang chủ của smtp2go, sau đó tạo tài khoản và sử dụng.

Khi tài khoản đã được kích hoạt sử dụng bạn chọn Settings => Sender Domains => Add Domain => Nhập vào domain và chọn Continue with this domain

anh 22

Bạn sẽ nhận được thông tin cấu hình DNS bên dưới. Bạn hãy copy các bản ghi CNAME này sau đó cấu hình lên máy chủ DNS domain.

anh 23

Bên dưới là những bản ghi mà mình cấu hình trên DNS của domain

anh 24

Bây giờ bạn quay lại thiết lập của smtp2go và chọn Verify, nếu hiện ✅ ở các bản ghi này là hoàn tất.

anh 25

III. Cấu hình relay trên Zimbra

Cách 1: Thiết lập SMTP theo IP

Khi bạn thiết lập Relay theo IP thì bên cung cấp dịch vụ relay sẽ chấp nhận tất cả các email được gửi từ IP của server của bạn thay vì sử dụng cách xác thực qua User/Passwd/Port.

Bạn chọn Settings => IP Authentication => Add IP Address

anh 26

Sau đó bạn hãy nhập vào IP của server mail Zimbra vào và chọn Continue

anh 27
 • Cấu hình Mail Relay vào Zimbra

Bây giờ bạn hãy SSH vào Server mail Zimbra và su vào zimbra. Sau đó khai báo mta relay host theo địa chỉ SMTP mà smtp2go cung cấp.

anh 32
su zimbra
zmprov mcf zimbraMtaRelayHost mail.smtp2go.com

Bây giờ bạn khởi động lại dịch vụ mail zimbra bằng lệnh zmcontrol restart để áp dụng các thay đổi

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol restart
Host mail.azdigi.online
	Stopping zmconfigd...Done.
	Stopping imapd...Done.
	Stopping zimlet webapp...Done.
	Stopping zimbraAdmin webapp...Done.
	Stopping zimbra webapp...Done.
	Stopping service webapp...Done.
	Stopping stats...Done.
	Stopping mta...Done.
	Stopping spell...Done.
	Stopping snmp...Done.
	Stopping cbpolicyd...Done.
	Stopping archiving...Done.
	Stopping opendkim...Done.
	Stopping amavis...Done.
	Stopping antivirus...Done.
	Stopping antispam...Done.
	Stopping proxy...Done.
	Stopping memcached...Done.
	Stopping mailbox...Done.
	Stopping logger...Done.
	Stopping dnscache...Done.
	Stopping ldap...Done.
Host mail.azdigi.online
	Starting ldap...Done.
	Starting zmconfigd...Done.
	Starting dnscache...Done.
	Starting logger...Done.
	Starting mailbox...Done.
	Starting memcached...Done.
	Starting proxy...Done.
	Starting amavis...Done.
	Starting antispam...Done.
	Starting antivirus...Done.
	Starting opendkim...Done.
	Starting snmp...Done.
	Starting spell...Done.
	Starting mta...Done.
	Starting stats...Done.
	Starting service webapp...Done.
	Starting zimbra webapp...Done.
	Starting zimbraAdmin webapp...Done.
	Starting zimlet webapp...Done.
	Starting imapd...Done.

Khi không cần sử dụng nữa, bạn chỉ đơn giản thực hiện:

 zmprov mcf -zimbraMtaRelayHost mail.smtp2go.com

Cách 2: Thiết lập theo User Password

Bước 1: Bạn thực hiện truy cập vào zimbra

su zimbra

Bước 2: Tạo file password

Bạn nhớ thay đổi các tham số tương ứng [email protected]:your_password cho phù hợp.

echo mail.smtp2go.com [email protected]:your_password > /opt/zimbra/conf/relay_password
postmap /opt/zimbra/conf/relay_password

Ví dụ thực tế:

 • User: zimbra-100
 • Password: j0FZTyQ3ZD6mD5Ot
echo mail.smtp2go.com zimbra-100:j0FZTyQ3ZD6mD5Ot > /opt/zimbra/conf/relay_password
postmap /opt/zimbra/conf/relay_password
 • Kiểm tra thử với lệnh sau
postmap -q mail.smtp2go.com /opt/zimbra/conf/relay_password
 • Cấu hình zimbra sử dụng username và password này
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslPasswordMaps lmdb:/opt/zimbra/conf/relay_password #giá trị mặc định là noplaintext,noanonymous
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslAuthEnable yes #giá trị mặc định là no
zmprov mcf zimbraMtaSmtpCnameOverridesServername no #giá trị mặc định là no
zmprov mcf zimbraMtaSmtpTlsSecurityLevel may #giá trị mặc định là may
zmprov mcf zimbraMtaSmtpSaslSecurityOptions noanonymous #giá trị mặc định là noplaintext,noanonymous
 • Thiết lập relay Host
 zmprov mcf zimbraMtaRelayHost mail.smtp2go.com
 • Tiến hành reload lại mta
 zmmtactl reload

IV: Kiểm tra gửi mail

Tiếp theo bạn hãy soạn một mail và gửi vào Gmail, kết quả mail đã gửi vào inbox thành công.

anh 30

Bạn cũng có thể kiểm tra header của mail. Như trong mail này thì SPF và DKIM tất cả đều PASS. Điều này có nghĩa mail của bạn đã được xác thực SPF, DKIM để tăng độ uy tin cho mail.

anh 28

Ngoài ra bạn có thể xem thêm phần Received: from sẽ thấy mail được gửi thông qua smtp2go.

Received: from a2i937.smtp2go.com (a2i937.smtp2go.com. [103.47.207.169])

CleanShot 2022 05 15 at 14.03.36@2x

Quay trở lại smtp2go, bạn vào phần Report bạn sẽ kiểm tra được các mail gửi đi ra ngoài, trong đó có các trạng thái như:

 • Delivered: Email đã được gửi thành công (250 mã thành công) đến người nhận
 • Processed: Email được xếp vào hàng chờ và chờ đợi xử lý.
CleanShot 2022 05 15 at 16.20.22

Hy vọng qua bài viết Hướng dẫn cấu hình Mail Relay trên Zimbra sẽ giúp bạn giải quyết bài toán email gửi bị rơi vào spam.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời