Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Ubuntu 22.04

9
0

Zabbix là một giải pháp giám sát mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép bạn giám sát hiệu suất của máy chủ, mạng và ứng dụng của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cài đặt Zabbix client (còn được gọi là Zabbix Agent) trên Ubuntu 22.04. Zabbix Agent có trách nhiệm thu thập dữ liệu hệ thống và gửi nó đến máy chủ Zabbix để tiến hành phân tích và lưu trữ tiếp theo.

Yêu cầu cài đặt

 • Máy chủ hoặc phiên bản Ubuntu 22.04 (server hoặc desktop)
 • Một tài khoản người dùng với quyền sudo
 • Máy chủ Zabbix đã được cài đặt và hoạt động

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước khi bắt đầu quá trình cài đặt, luôn khuyến nghị cập nhật hệ thống của bạn. Mở một cửa sổ terminal và thực thi các lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
sudo apt update 
sudo apt upgrade -y 
  

Bước 2: Cài đặt Zabbix Agent

Bây giờ, bạn cần cài đặt Zabbix Agent từ kho lưu trữ Zabbix chính thức. Đầu tiên, thêm kho lưu trữ Zabbix vào hệ thống của bạn với lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb 
sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb 
sudo apt update 
  

Sau đó cài đặt Zabbix agent với lệnh sau

DOTRUNGQUAN.INFO
sudo apt install zabbix-agent 
  

Bước 3: Cấu hình Zabbix Agent

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn cần cấu hình Zabbix Agent để liên lạc với máy chủ Zabbix. Sửa tệp cấu hình Zabbix Agent như sau để hoạt động

DOTRUNGQUAN.INFO
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 
  

Tìm các dòng sau và thay thế chúng bằng thông tin chính xác của máy chủ Zabbix server

Server=<Zabbix_Server_IP>
ServerActive=<Zabbix_Server_IP>
Hostname=<Hostname_Of_Ubuntu_Client>

Thay thế <Zabbix_Server_IP> bằng địa chỉ IP của máy chủ Zabbix của bạn, và <Hostname_Of_Ubuntu_Client> bằng tên máy chủ Ubuntu của bạn. Lưu các thay đổi và đóng trình chỉnh sửa.

Bước 4: Khởi động và kích hoạt dịch vụ Zabbix Agent

Bây giờ cấu hình đã hoàn tất, bạn hãy khởi động dịch vụ Zabbix Agent và cho phép nó tự khởi động khi khởi động máy chủ.

DOTRUNGQUAN.INFO
sudo systemctl start zabbix-agent 
sudo systemctl enable zabbix-agent 
  

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của dịch vụ Zabbix Agent bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
sudo systemctl status zabbix-agent 
  
cài đặt Zabbix Agent trên Ubuntu 22.04

Bước 5: Thêm Zabbix Client đến Zabbix Server

Cuối cùng, bạn cần thêm Zabbix Agent vừa cài đặt vào máy chủ Zabbix. Đăng nhập vào giao diện web của Zabbix, điều hướng đến “Configuration” > “Host” > “Create Host“, và điền thông tin cần thiết.

image 12

Sau khi thêm máy chủ, bạn hãy kiểm tra trạng thái nếu hiện Enabled như ảnh thì khi đó máy chủ Zabbix sẽ bắt đầu nhận dữ liệu từ Zabbix Agent đã cài đặt trên hệ thống Ubuntu 22.04 của bạn.

image 13

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt và cấu hình Zabbix Agent trên Ubuntu 22.04. Với Zabbix Agent được cài đặt, bạn có thể giám sát hiệu suất và tính sẵn có của hệ thống Ubuntu của mình từ máy chủ Zabbix. Giải pháp giám sát Zabbix cung cấp các tính năng và khả năng đáng kể, là một công cụ mạnh mẽ để quản lý hạ tầng CNTT của bạn.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời