Hướng dẫn cài đặt WP-CLI trên cPanel sử dụng CloudLinux

8
0

Install WP CLI in cPanel with CageFS

Bước 1: SSH vào máy chủ

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ tham khảo bài hướng dẫn sau nhé

Bước 2: Cài đặt WP-CLI

Để cài đặt bạn sử dụng lệnh sau để cài.

yum install wp-cli -y
anh 28

Bước 3: Update CageFS

Sau khi cài xong, bạn tạo file và updaate cafeFS

  • Tạo file wpcli.cfg
vi /etc/cagefs/conf.d/wpcli.cfg

Sau đó bạn nhập vào nội dung sau

[wpcli]
comment=Allow wp-cli to work on the server
paths=/usr/local/bin/wp
  • Cập nhật lại CafeFS
cagefsctl --force-update
CleanShot 2022 10 23 at 11.17.22@2x

Bây giờ ở user đã có thể sử dụng wp-cli. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời