Hướng dẫn cài đặt Mailcow trên CloudPanel

7
0

Mailcow là một hệ thống quản lý email mã nguồn mở và miễn phí, cho phép người dùng tự lưu trữ và quản lý email của mình trên server của riêng mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách cài đặt Mailcow trên CloudPanel, một nền tảng quản lý máy chủ đám mây đơn giản và tiện lợi. Bằng cách sử dụng Mailcow trên CloudPanel, người dùng có thể dễ dàng tạo và quản lý tài khoản email của mình một cách hiệu quả và bảo mật. Hãy cùng đi vào chi tiết và bắt đầu quá trình cài đặt Mailcow trên CloudPanel nhé!

cài đặt Mailcow trên CloudPanel

Yêu cầu hệ thống

 • >= 1 Core
 • >= 6 GB of RAM
 • >= 20 GB Disk

Cài đặt Mailcow trên CloudPanel

Bước 1: Vô hiệu Postfix

Đầu tiên bạn cần vô hiệu Postfix mặc định của OS, bạn hãy sử dụng lệnh sau để gở bỏ.

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl stop postfix && systemctl disable postfix
  
image 105

Bước 2: Cài đặt Mailcow

Cài đặt Docker

Cài đặt Docker từ Docker Compose với lệnh sau

 • Đối với Ubuntu 22.04 LTS
DOTRUNGQUAN.INFO
curl -sSL https://get.docker.com/ | CHANNEL=stable sh && apt install docker-compose-plugin
  
 • Đối với Debian 11 LTS
DOTRUNGQUAN.INFO
apt update && apt -y install apparmor
curl -sSL https://get.docker.com/ | CHANNEL=stable sh && apt install docker-compose-plugin
  

Cài đặt Mailcow

Sao chép Kho lưu trữ Git Mailcow vào /opt/mailcow-dockerized

DOTRUNGQUAN.INFO
git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized /opt/mailcow-dockerized
  
image 106

Khởi tạo Mailcow bằng cách thực thi tập lệnh generate_config.sh

DOTRUNGQUAN.INFO
cd /opt/mailcow-dockerized/ && ./generate_config.sh
  

Khi được hỏi bạn đặt tên máy chủ Thư (FQDN), ví dụ: mail.domain.com.

image 107

Sau đó bạn mở file cấu hình và thay đổi các giá trị: HTTP_PORTHTTP_BINDHTTPS_PORTHTTPS_BIND như sau

DOTRUNGQUAN.INFO
vi /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf
  
DOTRUNGQUAN.INFO
HTTP_PORT=7080
HTTP_BIND=127.0.0.1

HTTPS_PORT=7443
HTTPS_BIND=127.0.0.1
  

Bước 3: Khởi động Mailcow

Để khởi động Mailcow, bạn vào thư mục /opt/mailcow-dockerized/ và khởi chạy các docker container.

DOTRUNGQUAN.INFO
cd /opt/mailcow-dockerized/ && docker compose pull && docker compose up -d
  
image 108

Bước 4: Cấu hình Reverse Proxy

Để truy cập Mailcow qua tên miền https://mail.domain.com, bạn cần tạo một Proxy ngược và chuyển tiếp tới cổng 7443.

Bên trong CloudPanel bạn chọn +ADD SITE => Create a Reverse Proxy

image 109

Sau đó bạn cài đặt SSL/TLS cho domain trên để truy cập với giao thức HTTPS. Và bây giờ bạn có thể đăng nhập https://mail.domain.com bằng tên người dùng là admin và mật khẩu moohoo.

image 111
 • Tài liệu tham khảo: https://www.cloudpanel.io/docs/v2/guides/applications/mailcow/
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời