Hướng dẫn cài đặt Flarum Forum trên AAPANEL

6
0

Flarum là một trong top 10 mã nguồn mở làm forum (diễn đàn) tốt nhất, Flarum đang được sử dụng để tạo ra các diễn đàn của những cộng đồng người dùng lớn và nổi tiếng như cộng đồng hosting (Vietnam Hosting Talk). Nó xứng đáng là một mã nguồn của tương lại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Flarum trên AAPANLE.

Và vì sao mình lại chọn AAPANLE để cài đặt. Vì forum.aapanel.com họ đang sử dụng mã nguồn này

Yêu cầu:

 • Đã cài đặt AAPANEL
 • Webserver: Apache hoặc NGINX
 • PHP: 7.3+
 • Cài đặt sẵn các extension: curl,dom, gd,json,mbstring,msqli,tokenizer,zip
 • MySQL 5.6+ or 8.023 + or MariaDB 10.0.5+

Bươc 1: Addon domain và tạo Database AAPANEL

 • Addon domain

Đầu tiên bạn hãy addon domain vào AAPANLE bằng cách chọn Website => Add site=> Nhập domain cần thêm và chọn Submit

Hướng dẫn cài đặt Flarum Forum trên AAPANEL
 • Tạo database

Sau đó bạn hãy tạo một Database rỗng để thiếp lập cho Flarum ở các bước sau.

anh 55

Bước 2: Cài đặt Flarum Forum

Bước này sẽ không thực hiện giao diện mà thao tác trong cửa sổ SSH. Mình sẽ sử dụng tính năng Terminal trong AAPANEL để làm việc.

Nếu bạn gặp thông báo Login failed please fill the local server information thì thực hiện theo hướng dẫn sau nhé.

anh 54
 • Cài đặt Flarum

Có nhiều cách cài đặt, và cách đơn giản nhất mình hướng dẫn trong bài này là sử dụng composer command để cài đặt.

Bạn cd vào bên trong thư mục web, sau đó chạy lệnh sau để cài đặt.

sudo composer create-project flarum/flarum --stability=beta
CleanShot 2022 05 26 at 15.43.15@2x

Sau khi cài xong bạn thực hiện phân quyền cho bộ mã nguồn này. Với AAPANEL quyền sẽ là www:www.

chown -R www:www /www/wwwroot/*/flarum/
chmod -R 755 /www/wwwroot/*/flarum/
 • Thiết lập đường dẫn

Bạn có thể thiết lập trực tiếp trong vhost domain. Tuy nhiên ở AAPANEL có sẵn nên bạn hãy vào Domain => Site directory và chọn như ảnh đính kèm.

CleanShot 2022 05 26 at 15.50.19@2x

Bước 3: Thiết lập FLARUM

Bây giờ bạn hãy truy cập trình duyệt web và nhập vào domain. Sau đó thiết lập như sau:

 • Forum Title: Nhập tên tiêu đề hiển thị
 • MySQL Host: localhost
 • MySQL Database: Nhập vào database tạo ở bước 1
 • MySQL User: Nhập vào User đã tạo ở bước 1
 • MySQL Password: Nhập vào mật khẩu đã tạo ở bước 1
 • Table Prefix: đặt bất kỳ (ký tự không dấu, không khoảng trắng)
 • Admin Username: Đặt tên đăng nhập quản trị
 • Admin Password: Đặt mật khẩu quản trị
 • Confirm Password: Nhập lại mật khẩu
 • Admin Email: Đặt mail quản trị forum.

Sau đó bạn nhấn Install Flarum để bắt đầu thiết lập nhé.

CleanShot 2022 05 26 at 15.54.18

Và bên dưới là giao diện sau khi cài đặt thành công.

anh 56

Giao diện bên trong quản trị.

anh 57

Bước 4: Cài đặt tính năng mở rộng

 • Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt
#Cài đặt
composer require flarum-lang/vietnamese

#Gở cài đặt
composer remove datlechin/lang-vietnamese

Để kích hoạt ngôn ngữ tiếng Việt, các bạn vào mục Extensions => Chọn plugin Vietnamese để kích hoạt nó lên.

Để đặt ngôn ngữ tiếng Việt làm ngôn ngữ chính, chúng ta vào mục Basics => Default Language => Chọn ngôn ngữ là Vietnamese

Cài đặt Flarum Extension

Flarum đang có rất nhiều lập trình viên hỗ trợ tạo ra các Extension tuyệt vời. Để cài đặt Flarum Extension chúng ta sử dụng lệnh composer. Sau đây là 1 số extension được cài đặt phổ biến của Flarum.

 • XML Sitemap Extension
composer require fof/sitemap
 • Flarum SEO Extension
composer require v17development/flarum-seo
 • Social Share Extension
composer require fof/share-social
 • Upload Extension

Attach ảnh, file và tải chúng lên server

composer require fof/upload
 • Redis queue, cache Extension
composer require bokt/flarum-redis
 • Chạy queue
nohup php flarum queue:work > /dev/null 2>&1 &

Để giữ queue chạy khi start up hệ điều hành, bạn có thể sử dụng PM2, hoặc Supervisord để quản lý.

 • Discussion Thumbnail Extension

Chọn ảnh đầu tiên làm ảnh đại diện của thảo luận

composer require fof/discussion-thumbnail
 • Formatting Extension

Hiển thị video, ảnh của thảo luận

composer require fof/formatting
 • Flarum discussion views

Hiển thị số lượt xem của thảo luận

composer require michaelbelgium/flarum-discussion-views
 • FriendsOfFlarum Analytics

Flarum là diễn đàn dạng SPA, vì vậy khi user truy cập. Nó chỉ hiển thị view ở trang đầu tiên. Để google analytic nhận biết user đi qua trang nào thì các bạn cần sử dụng plugin này.

composer require fof/analytics
 • Flarum Categories

Hiển thị trang chủ diễn đàn theo từng chuyên mục

composer require askvortsov/flarum-categories

Sau khi cài đặt xong bạn hãy clear cache đi nhé

php flarum cache:clear

Để tìm thêm extension, bạn có thể truy cập Github. Tham khảo thêm tại: Flarum documentation, Flarum community.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời