Hướng dẫn cài đặt Brotli trên DirectAdmin

6
0

Brotli là gì?

Brotli là một thư viện nén dữ liệu mã nguồn mở được chỉ định chính thức bởi dự thảo IETF. Nó có thể được dùng để nén dữ liệu HTTPS responses mà server side gửi về cho browser, giống như vai trò của gzip hay deflate. Hiện nay phần lớn các browser phổ biến đã hỗ trợ Brotli mặc định, như Chrome, Firefox hay Edgle.

Ngoài ra, Brotli an toàn hơn vì brotli chỉ chạy trên giao thức HTTPS.

Cũng giống như gzip, Brotli là một thuật toán nén không mất dữ liệu, nén dữ liệu bằng cách sử dụng kết hợp một biến thể hiện đại của thuật toán LZ77, mã hóa Huffman và mô hình ngữ cảnh bậc 2, với tỷ lệ nén tương đương với các phương pháp nén đa năng tốt nhất hiện có. Nó tương tự về tốc độ với deflate / gzip nhưng cung cấp khả năng nén tốt hơn.

brotli compression directadmin

Kiểm tra Brotli trước khi cài đặt. Kết quả nhận được thông báo Brotli compression is not supported.

CleanShot 2022 11 30 at 10.38.07 1

Yêu cầu

  • Control Panel: DirectAdin
  • Webserver: Nginx_apache

Bước 1: SSH vào server

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ tham khảo bài hướng dẫn sau nhé

Bước 2: Tải brotli từ git về và giải nén

Bạn copy các lệnh sau và dán vào trình duyệt để cài đặt

cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir brotli
git clone https://github.com/google/ngx_brotli.git brotli
cd brotli && git submodule update --init && cd ..
CleanShot 2022 11 30 at 10.40.48

Bước 2: Custom brotli

mkdir -p custom/nginx_reverse
cp -p ./configure/nginx_reverse/configure.nginx custom/nginx_reverse/
CleanShot 2022 11 30 at 10.40.48 1

Tiếp theo bạn thêm đoạn sau vào file cấu hình custom/nginx_reverse/configure.nginx

vi custom/nginx_reverse/configure.nginx

Sau đó thêm đoạn sau và như ảnh

"--add-module=/usr/local/directadmin/custombuild/brotli" 
CleanShot 2022 11 30 at 10.42.30

Sau đó thực hiện rebuild lại nginx_apache với lệnh sau

./build update
./build nginx_apache
CleanShot 2022 11 30 at 11.03.51

Sau khi build xong bạn mở file /etc/nginx/nginx-includes.conf và thêm vào 2 dòng sau

brotli on;
brotli_static on;

Bước cuối cùng bạn hãy khởi động lại nginx và kiểm tra brotli

service nginx restart

# Hoặc
systemctl restart nginx
  • Kiểm tra trực tiếp bằng lệnh
curl -kL -I -H 'Accept-Encoding: br' http://exampledomain.com 2>&1 | grep -i encoding
  • Kiểm tra online

Bạn truy cập link Brotli Test để kiểm tra online

CleanShot 2022 11 30 at 11.08.42 1

Như vậy mình đã hoàn tất Hướng dẫn cài đặt Brotli trên DirectAdmin. Chúc các bạn thực hiện thành công.

  • Tài liệu tham khảo: https://docs.directadmin.com/webservices/nginx_apache/customizing-nginx-apache.html
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời