Hướng dẫn Active License Windows 10 mọi phiên bản

6
0

Hôm nay tôi có hỗ trợ một số bạn khi sử dụng VPS chạy Windows nhưng chưa thể kích hoạt License để sử dụng hết hiệu năng của máy chủ này. Vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt License Windows một cách nhanh chóng thông qua máy chủ kms.saigondata.us. Các bước thực hiện như thế nào mời bạn hãy tham khảo và thực hiện theo tôi.

Bước 1: Remote Desktop vào máy chủ Windows

Việc đầu tiên bạn cần remote vào máy chủ windows. Nếu bạn chưa biết cách thực hiện hãy tham khảo bài viết sau

Bước 2: Mở CMD với quyền administrator

CleanShot 2024 03 15 at 11.46.10

Bước 3: Kích hoạt License

Bạn hãy copy các lệnh sau và dán vào cửa sổ Command Prompt để kích hoạt. Và bạn lưu ý thay thế KEY ở dòng thứ 2 tương ứng với phiên bản mà bạn đang sử dụng.

slmgr /skms kms.saigondata.us
slmgr /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
slmgr /at

Danh sách key được lấy trực tiếp trừ https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys

Win10 Pro/Win11 Pro W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Win10 Pro N/Win11 Pro N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 Enterprise/Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise N/Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise LTSC 2021/2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise LTSC 2021/2019 N 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server v20H2, 2004, 1909, 1903, 1809 DC 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2022 Datacenter WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

Sau đó kiểm tra lại xem máy tính bạn đã được active chưa.

Lưu ý: Key này có giá trị 6 tháng, sau 6 tháng các bạn có thể active lại bằng phương pháp trên.

CleanShot 2024 03 15 at 11.50.49

Để kiểm tra thời hạn bản quyềm các bạn chạy lệnh sau.

slmgr /xpr
CleanShot 2024 03 15 at 11.52.50

Như vậy máy chủ đã được kích hoạt License và bạn đã có thể sử dụng. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời