How to setup SpamAssassin Directadmin

6
0

SpamAssassin là gì?

SpamAssassin tạm dịch là sát thủ Spam, hiểu nôm na là đi giết những bức thư spam (rác rưởi). SpamAssassin được xây dựng rộng rãi bởi sự hợp tác của nhiều bên như một dự án mã nguồn mở làm nên một bộ lọc thư để xác định các email Spam.

Hướng dẫn cài đặt

Khi chưa cài đặt, bạn click vào SpamAssassin trên DirectAdmin sẽ không hoạt động và thông báo như sau

how to setup SpamAssassin

Trước khi cài đặt SpamAssassin bạn cần có perl / cpan : để cài đặt bạn có thể dùng lệnh dưới.

Đối với CentOS :

yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog perl-DB_File perl-Razor-Agent pyzor

Đối với Debian :

apt-get install libhtml-parser-perl libhttp-date-perl libnet-dns-perl libnetaddr-ip-perl libsocket6-perl libsys-hostname-long-perl libwww-perl libio-socket-inet6-perl libmail-spf-perl libsys-syslog-perl libdbi-perl libencode-detect-perl libio-socket-ssl-perl 

Sau khi bạn cài các perl hoàn tất chạy tiếp 3 lệnh sau để hoàn tất

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build set spamd spamassassin./build spamassassin

Sai khi build hoàn tất bạn có thể vào DirectAdmin để setup rồi nhé

Nếu bạn đang sử dụng Custombuild 2.0 thì không cần xác thực gì thêm, còn nếu bạn sử dụng Custombuild version cũ hơn thì có thể bạn sẽ cần tới : “./build set spamassassin yes

Sau khi hoàn tất cài đặt trên thì SpamAssassin sẽ tự restart lại, và bạn cần truy cập bảng quản trị Direct Admin của mình tại phần User Lever – tìm đến phần SpamAssassin.

how to setup SpamAssassin

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời