How to fix “Domain Already Exists” DirectAdmin

10
0

Domain Already Exists” là một lỗi nhỏ khi bạn cố gắn addon domain vào DirectAdmin. Lỗi này xuất hiện nhằm thông báo cho bạn các thông tin về tên  miền này đã tồn tại trên hệ thống dịch vụ DirectAdmin không cho phép tạo thêm để tránh xung đột.

Về lỗi này có hai cách để xử lý như sau

Cách 1: Xử lý trực tiếp trên giao diện admin DirectAdmin.

Bạn đăng nhập vào DirectAdmin ở quyền admin tìm đến DNS Administration

How to fix

Sau đó tìm đến domain addon bị lỗi và xóa DNS đi, và bạn có thể addon lại rồi

How to fix

Cách 2: Bạn SSH vào VPS sau đó thực hiện mở file named.conf lên và xóa DNS ZONE đi

Lệnh:

 vi /etc/namedb/named.conf

Bạn tìm đến dòng zone zone “dotrungquan.info” { type master; file “/var/named/dotrungquan.info.db”; }; và xóa dòng này đi

Sau đó khởi động lại nameddirectadmin bằng 2 lệnh sau

/etc/init.d/directadmin restart
/etc/init.d/named restart

How to fix

 

Chúc bạn thực hiện thành công

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời