How to Disable ip check Directadmin

8
0

Mặc định thì khi IP của bạn truy cập vào trang directadmin, Cpanel thì directadmin.. sẽ check ip của bạn nhằm thiết lập một session làm việc.

Ví dụ khi bạn sử dụng IP là 1.2.3.4 truy cập vào directadmin thì directadmin sẽ check ip 1.2.3.4 để cấp cho trình duyệt của bạn một session.

  • Tuy nhiên do IP public của bạn thay đổi liên tục nên chỉ cần nhấn reload hoặc thực hiện thao tác trên directadmin lập tức session sẽ bị out do directadmin check ip khi đó không phải là 1.2.3.4 nữa mà một IP khác.
  • Việc check IP này nhằm nâng cao tính bảo mật của server đối với toàn thể khách hàng đang sử dụng dịch vụ trên cùng server (mặc định sẽ bật check ip nhằm nâng cao tính bảo mật).

Tuy nhiên trong lúc sử dụng sẽ gây khó khăn khi bạn sử dụng IP động thay đổi liên tục làm bạn không thể đăng nhập sử dụng được.

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn tắt chức năng này đi ở DirectAdmin (mình cũng không khuyên khích các bạn tắt nó)

Để tắt bạn cần SSH vào server/vps và mở file directadmin.conf lên sau đó tìm đến disable_ip_check

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

disable ip check directadmin 1

Mặc định sẽ là thông số 0

disable_ip_check=0

bạn chuyển thành

disable_ip_check=1

Sau khi đổi xong bạn lưu lại và restart lại directadmin là được

service directadmin restart

disable ip check directadmin 2

 

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời