Giới hạn dung lượng tên miền trên Zimbra

7
0

Zimbra là một nền tảng email mã nguồn mở phổ biến, cung cấp các tính năng và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Một trong những tính năng quan trọng của Zimbra là khả năng giới hạn dung lượng tên miền.

Giới hạn dung lượng tên miền cho phép bạn kiểm soát lượng dung lượng lưu trữ được cấp phát cho tất cả người dùng trong một tên miền. Điều này có thể giúp bạn quản lý hiệu quả không gian lưu trữ của mình và tránh tình trạng hết dung lượng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giới hạn dung lượng tên miền trên Zimbra. Chúng ta sẽ thảo luận về cách cấu hình giới hạn dung lượng, cách theo dõi dung lượng đã sử dụng và cách giải quyết các vấn đề liên quan đến giới hạn dung lượng.

Các bước Giới hạn dung lượng tên miền trên Zimbra

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị Zimbra

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào quản trị của Zimbra để thực hiện. Thông thường bạn có thể đăng nhập với 2 đường dẫn sau

https://server-ip:7071
https://hostname:7071
CleanShot 2024 01 06 at 22.22.21

Bước 2: Giới hạn dung lượng domain Zimbra

Bạn truy cập vào phần Trang chủ(Home) => Cấu hình(Configure)

Giới hạn dung lượng tên miền trên Zimbra

Sau đó chọn Tên miền(Domains) => Chọn tên miền muốn giới hạn => Sửa(Edit)

CleanShot 2024 01 06 at 22.11.17

Sau đó bạn thực hiện giới hạn như sau. Tại ảnh bên dưới bạn chú ý các phần tôi đánh số thư tự để thực hiện

  1. Hạn mức tên miền (Domain Quota (Bytes): Giới hạn dung lượng cho mỗi tài khoản mail, trong bài này tôi ví dụ mỗi tài khoản là 1GB đổi sang đơn vị byte sẽ bằng 1073741824 byte
  2. Hạn mức tổng hợp tên miền (byte) (Domain Aggregate Quota (Bytes): Giới hạn tổng dung lượng cho trên tên miền này: Ví dụ ở đây tôi set cho tài tên miền là 20GB đổi sang byte là 21474836480 byte
  3. Phần trăm cảnh báo: Nếu dung lượng set cho tên miền vượt quá mức bạn quy định sẽ nhận thông báo về người được set.
  4. Email thông báo

Sau đó bạn nhấn Lưu(Save) để áp dụng

Bạn lưu ý ở đây sử dụng đơn vị là byte. Do đó bạn cần chuyển đổi để nhập vào cho chính xác. Xem công cụ chuyển đổi tại đây

CleanShot 2024 01 06 at 22.25.45
  • Nguồn tham khảo: https://wiki.zimbra.com/wiki/Assign_Global_space_per_domain_using_Domain_Quota
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời