Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

7
0

Hôm nay khách mình gặp lỗi thông báo Thread died in Berkeley DB library khi thực hiện yum một gói bất kỳ. Lỗi này cũng khá phổ biến và mình xin chia sẻ lại cách xử lý lỗi này nhanh chóng.

CleanShot 2022 07 14 at 13.07.18

Tại cửa sổ SSH với quyền root bạn hãy chạy các lệnh sau để sao lưu và xây dựng lại cở sở dữ liệu rpmdb.

mkdir /var/lib/rpm/backup
cp -a /var/lib/rpm/__db* /var/lib/rpm/backup/
rm -f /var/lib/rpm/__db.[0-9][0-9]*
rpm --quiet -qa
rpm --rebuilddb
yum clean all

Sau khi thực hiện xong bạn có thể cài đặt lại gói với lệnh yum mà không còn bị lỗi nữa.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời