Cách sửa lỗi Failed to download metadata for repo AppStream

7
0

Failed to download metadata for repo AppStream

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để khắc phục lỗi “Failed to download metadata for repo AppStream”, mà tôi gặp phải trên máy chủ CentOS 8 khi cố gắng cập nhật nó bằng lệnh dnf update. Vấn đề này có thể xảy ra trên bất kỳ hệ thống CentOS 8 nào vẫn đang sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nguyên nhân là vì CentOS 8 đã đạt đến cuối vòng đời (End of Life – EOL), điều đó có nghĩa là nó sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật phát triển nào từ Dự án CentOS chính thức nữa.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang suy nghĩ sử dụng hoặc đã sử dụng hệ điều hành này sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 vì bất kỳ lý do nào, bạn cần thay đổi gương (mirror) để chuyển đến Vault, nơi nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn như đã xảy ra với các phiên bản CentOS cũ hơn khác. Tôi chắc chắn rằng nhiều trong số bạn vẫn đang sử dụng hệ thống CentOS 8, vì vậy có thể bạn gặp phải cùng vấn đề này, vì vậy tôi đã viết một bài viết về vấn đề này để giúp các bạn.

Vấn đề

Khi tôi cố gắng cập nhật máy chủ CentOS 8 của mình bằng lệnh dnf update, tôi gặp phải lỗi “Failed to download metadata for repo ‘AppStream’”.

Xnapper 2023 06 07 09.20.14

Cách xử lý

Để khắc phục lỗi trên, chúng ta cần thay đổi URL kho lưu trữ từ địa chỉ chính thức của CentOS thành vault.centos.org bằng các lệnh dưới đây.

DOTRUNGQUAN.INFO
cd /etc/yum.repos.d/
sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
    
Xnapper 2023 06 07 09.20.46

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn khắc phục lỗi “Failed to download metadata for repo AppStream”. Xin vui lòng cho tôi biết ý kiến phản hồi của bạn trong ô bình luận nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời