Hướng dẫn di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux

7
0

Hướng dẫn di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux với Script Almalinux-deploy

almalinux

Tổng quan

Theo thông tin thì CentOS 8 sẽ ngưng hỗ trợ đến cuối năm 2021. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng vì một bản khác với tên AlmaLinux được phát triển bởi đội ngũ CloudLinux đã sớm được phát hành. Và một tin tốt cho các bạn đang dùng CentOS 8, Enterprise Linux thì giờ đây có thể di chuyển trực tiếp từ CentOS 8 sang AlmaLinux thông qua SSH với script Almalinux-deploy. Đây là scripts được viết bằng Bash và mã nguồn này có sẵn trong GitHub.

Một lời cảnh báo:

Như thường lệ thì bạn hãy sao lưu dữ liệu quan trọng từ hệ thống CentOS của bạn trước khi bắt đầu quá trình nâng cấp này. Mình đã thử kiểm tập lệnh này trên một máy chủ ảo với OS CentOS 8 mới được cài đặt. Máy chủ ảo này của mình không có mất kỳ dữ liệu nào và nó là phiên bản máy chủ mới hoàn toàn.

Và một lưu ý script Almalinux-deploy chỉ để chuyển đổi phiên bản CentOS 8.3 mới nhất thành Almalinux. Nếu bạn đang chạy OS với CentOS 7 hoặc CentOS 6 thì script Almalinux-deploy sẽ không hoạt động

Các bước thực hiện

Để di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux với Script Almalinux-deploy bạn thực hiện các bước như sau

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Kiểm tra phiên bản hiện tại và bắt đầu cập nhật hệ thống

di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux
DOTRUNGQUAN.INFO
dnf update -y
  

Khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các bản cập nhật:

DOTRUNGQUAN.INFO
reboot
  

Và bây giờ bạn hãy kiểm tra lại phiên bản CentOS 8 hiện tại

DOTRUNGQUAN.INFO
[root@centos8 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 8.3.2011
[root@centos8 ~]#
  

Bước 2: Tải Script almalinux-deploy

Bây giờ bạn hãy tải xuống script almalinux-deploy.sh với lệnh sau

DOTRUNGQUAN.INFO
curl -O https://raw.githubusercontent.com/AlmaLinux/almalinux-deploy/master/almalinux-deploy.sh
[root@centos8 ~]#
  

Sau đó di chuyển đến vị trí đã tải script về và chạy lệnh sau để thực hiện.

DOTRUNGQUAN.INFO
bash almalinux-deploy.sh
  

Lệnh này sẽ cài đặt một số gói mới, nâng cấp và hạ cấp một số gói hiện có, cài đặt lại một vài gói và gỡ cài đặt một số gói. Quá trình này sẽ mất vài phút tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet và tổng số gói được cài đặt trong hệ thống CentOS của bạn.

di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux

Trường hợp bạn gặp lỗi /root/.alma.S68daQ/almalinux-release-latest.rpm: digests SIGNATURES NOT OK khi chạy lệnh trên. Bạn có thể xử lý bằng cách chạy lệnh này rpm -qa gpg-pubkey*

Output

Check root privileges                         OK
 Check Secure Boot disabled                      OK
 Check centos-8.x86_64 is supported                  OK
 Download RPM-GPG-KEY-AlmaLinux                    OK
 Import RPM-GPG-KEY-AlmaLinux to RPM DB                OK
 Download almalinux-release package                  OK
 Verify almalinux-release package                   OK
 Remove centos-linux-release package                  OK
 Remove centos-gpg-keys package                    OK
 Remove centos-linux-repos package                   OK
 Verifying…             ################################# [100%]
 Preparing…             ################################# [100%]
 Updating / installing…
  1:almalinux-release-8.3-4.el8   ################################# [100%]
 Install almalinux-release package                   OK
 determining the fastest mirror (55 hosts).. done.  [===                       ] --- B/s |  0 B   --:-- ETA
 AlmaLinux 8 - BaseOS                                          125 kB/s | 3.4 MB   00:27  
 AlmaLinux 8 - AppStream                                         155 kB/s | 6.8 MB   00:44  
 AlmaLinux 8 - PowerTools                                        589 kB/s | 2.1 MB   00:03  
 AlmaLinux 8 - Extras                                          3.3 kB/s | 3.6 kB   00:01  
 Dependencies resolved.
 Package                 Architecture   Version                       Repository      Size
 Upgrading:
 NetworkManager             x86_64      1:1.26.0-13.el8_3                  baseos       2.4 M
 NetworkManager-libnm          x86_64      1:1.26.0-13.el8_3                  baseos       1.7 M
 NetworkManager-team           x86_64      1:1.26.0-13.el8_3                  baseos       141 k
 NetworkManager-tui           x86_64      1:1.26.0-13.el8_3                  baseos       319 k
 dbus                  x86_64      1:1.12.8-12.el8_3                  baseos        40 k
 dbus-common               noarch      1:1.12.8-12.el8_3                  baseos        44 k
 dbus-daemon               x86_64      1:1.12.8-12.el8_3                  baseos       239 k
 dbus-libs                x86_64      1:1.12.8-12.el8_3                  baseos       182 k
 dbus-tools               x86_64      1:1.12.8-12.el8_3                  baseos        84 k
 device-mapper              x86_64      8:1.02.171-5.el8_3.2                baseos       372 k
[...]

Nếu quá trình di chuyển thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau.

DOTRUNGQUAN.INFO
[...]
Complete!
Run dnf distro-sync -y 
  
Screenshot 2021 04 04 at 18.58.25

Bây giờ bạn hãy khởi động lại máy chủ và kiểm tra kết quả nhé.

DOTRUNGQUAN.INFO
reboot
  

Bây giờ hệ thống của bạn sẽ khởi động vào hệ thống AlmaLinux sau khi được di chuyển từ CentOS 8

Screenshot 2021 04 04 at 19.00.03

Và bây giờ bạn hãy SSH vào AlmaLinux và kiểm tra với lệnh sau.

DOTRUNGQUAN.INFO
[root@centos8 ~]# cat /etc/redhat-release
AlmaLinux release 8.3 (Purple Manul)

#Hoặc

grubby --info DEFAULT | grep AlmaLinux
  
Screenshot 2021 04 04 at 19.01.12
Screenshot 2021 04 04 at 19.03.46

Như vậy là đã hoàn tất di chuyển CentOS 8 sang AlmaLinux với Script Almalinux-deploy. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn di chuyển một cách an toàn và nhanh chóng.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời