Chuyển hướng 301 với CloudFlare

10
0

Chuyển hướng 301 là gì?

Chuyển hướng 301 là một mã trạng thái HTTP được sử dụng để thực hiện việc chuyển hướng từ một URL (địa chỉ trang web) cũ sang một URL mới vĩnh viễn. Khi một trình duyệt hoặc một máy chủ web gặp mã trạng thái 301, nó sẽ tự động cập nhật các dấu trang, đánh dấu trang, và bất kỳ liên kết nào trỏ tới URL cũ để thay thế bằng URL mới.

Mã trạng thái 301 thường được sử dụng trong một số tình huống như:

  1. Thay đổi địa chỉ trang web chính thức: Khi bạn di chuyển một trang web từ một địa chỉ (URL) cũ sang một địa chỉ mới và bạn muốn đảm bảo rằng người dùng và các công cụ tìm kiếm biết về sự thay đổi này.
  2. Kết hợp nhiều phiên bản của trang: Nếu bạn có nhiều phiên bản của cùng một nội dung, ví dụ như phiên bản HTTP và HTTPS, bạn có thể sử dụng chuyển hướng 301 để chỉ định phiên bản nào là phiên bản ưu tiên.
  3. Gộp các trang hoặc trang con: Khi bạn muốn gộp nội dung từ một hoặc nhiều trang cũ vào một trang mới, bạn có thể sử dụng chuyển hướng 301 để đảm bảo người dùng và công cụ tìm kiếm biết về sự thay đổi này.
  4. Sửa lỗi tiếng cũ: Nếu một đường dẫn cũ đã bị sai hoặc không còn tồn tại, bạn có thể sử dụng chuyển hướng 301 để đưa người dùng từ đường dẫn cũ đến đường dẫn mới và chính xác hơn.

Mã trạng thái 301 thường được sử dụng để duy trì sự liên kết và SEO khi có sự thay đổi trong cấu trúc của trang web. Nó cho phép máy chủ và trình duyệt thực hiện chuyển hướng một cách thông minh và tự động, đảm bảo rằng người dùng sẽ không bị lạc hướng và dấu trang của họ không bị mất đi.

Hiện tại có nhiều cách để cấu hình chuyển hướng 301 như chuyển hướng 301 với htaccess, nhưng yêu cầu bạn phải có một máy chủ web để làm việc này. Bằng cách Chuyển hướng 301 với CloudFlare thì sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí và ổn định nhất.

Các bước Chuyển hướng 301 với CloudFlare

Bước 1: Cấu hình DNS

Bạn vào DNS => Records => Add record sau đó thêm một bản ghi A trỏ về IP bất kỳ , 8.8.8.8 cũng được.

image 16

Bước 2: Tạo tài khoản và thêm tên miền vào CloudFlare

Tôi đã có sẵn một bài viết chi tiết cho bước này, bạn có thể tham khảo bài viết tại liên kết bên dưới.

Bước 3: Cấu hình chuyển hướng 301 với CloudFlare

Tại tab menu bạn chọn Rules => Page Rules

image 64

Sau đó chọn vào Create Page Rule

image 65

Tại đây bạn nhập vào các thông tin như sau, theo thứ tự số mà tôi mô tả.

image 66

Chú thích:

  1. Nhập vào tên miền gốc: Lưu ý nhập vào /* sau tên miền
  2. Chọn kiểu Forwarding URL
  3. Chọn kiểu chuyển hướng là: 301 – Permanent Redirect
  4. Nhập vào tên miền cần chuyển đến, và nhập vào /$ sau tên miền. Dấu này cho phép bạn giữ lại một phần của đường dẫn gốc khi thực hiện chuyển hướng.

Và sau đây kà kết quả thực hiện

Chuyển hướng 301 với CloudFlare là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa định hướng trang web của bạn. Việc tận dụng tính năng chuyển hướng 301 và biểu thức chính quy của CloudFlare có thể giúp bạn duy trì SEO, cải thiện trải nghiệm người dùng và dễ dàng quản lý các chuyển hướng. Hãy xem xét triển khai chuyển hướng 301 trong chiến lược của bạn để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động một cách hiệu quả và liên tục cải thiện.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời