Cài đặt SSL cho Domain Pointer trên DirectAdmin

6
0

Mặc định Directadmin không có cài đặt SSL cho domain pointer, do đó khi bạn sử dụng Domain Pointer thì chỉ có domain chính có SSL và Domain Pointer sẽ không có SSL.

Nhưng bạn đừng lo lắng. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn bật tính năng này trong DirectAdmin

Bước 1: SSH vào máy chủ

Để cài đặt bạn cần ssh vào máy chủ với quyền root. Nếu bạn chưa biết cách SSH bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 2: Bật SSL cho Domain Pointer trên DirectAdmin

Bạn thực hiện chạy các lệnh sau để bật cài đặt nhé.

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set pointers_own_virtualhost 1
service directadmin restart
Cài đặt SSL cho Domain Pointer trên DirectAdmin

Và bây giờ bạn đăng nhập lại vào DirectAdmin và cài đặt SSL cho Domain Pointer được rồi bạn nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời