Cài đặt Node.js Nginx và PostgreSQL 14 trên Ubuntu 20.04

7
0

nodejs

Nền tảng phát triển hiện đại ngày nay đòi hỏi chúng ta phải sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả. Trong ba công cụ nổi bật, Node.js, Nginx và PostgreSQL đã chứng tỏ tính ổn định và linh hoạt, được ưa chuộng rộng rãi trong cộng đồng phát triển.

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Ubuntu 20.04 và quan tâm đến việc cài đặt Node.js phiên bản 19.7.0, Nginx và PostgreSQL 14 để phát triển ứng dụng của mình, thì bạn đã đến đúng nơi! Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước cài đặt chi tiết và dễ hiểu, giúp bạn thiết lập môi trường phát triển đáng tin cậy trên Ubuntu 20.04.

Dưới sự hướng dẫn từng bước của chúng tôi, bạn sẽ cài đặt Node.js phiên bản 19.7.0, một nền tảng JavaScript nhanh chóng và mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn cài đặt Nginx, một máy chủ web phổ biến và dễ dàng cấu hình, giúp bạn quản lý các tài nguyên web của mình một cách hiệu quả. Cuối cùng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PostgreSQL 14, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, cho phép bạn lưu trữ và truy vấn dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy.

Dừng một lát và bắt đầu chuẩn bị, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng môi trường phát triển tuyệt vời để bạn có thể tập trung vào việc phát triển các ứng dụng tuyệt vời của mình. Hãy bắt đầu ngay bên dưới!

Bước 1: Cài đặt Node.js

Để cài đặt Node.js, bạn có thể sử dụng Node Version Manager (NVM). Đầu tiên, cài đặt NVM bằng cách chạy các lệnh sau:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash
image 48

Khi cài đặt NVM thành công, biến môi trường cho NVM sẽ được tự động thêm vào tệp cấu hình ~/.bashrc hoặc ~/.bash_profile. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, biến môi trường này không được tải tự động. Hãy thực hiện lệnh sau để tải lại biến môi trường NVM:

source ~/.bashrc

Đăng xuất và đăng nhập lại hoặc mở một cửa sổ terminal mới để hoàn thành cài đặt.

Tiếp theo, cài đặt Node.js 19.7.0 bằng NVM:

nvm install 19.7.0
image 49

Để kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt thành công, sử dụng lệnh:

node -v
image 50

Bước 2: Cài đặt Nginx

Cài đặt Nginx từ kho lưu trữ Ubuntu bằng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install nginx -y

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Nginx sẽ được tự động khởi động. Bạn có thể kiểm tra trạng thái Nginx bằng lệnh:

sudo systemctl status nginx
image 51

Bước 3: Cài đặt PostgreSQL 14

Cài đặt PostgreSQL 14 từ kho lưu trữ Ubuntu bằng các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
image 52

Khi cài đặt hoàn tất, PostgreSQL sẽ được tự động khởi động. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của PostgreSQL bằng lệnh:

sudo systemctl status postgresql
image 53

Chú ý: Bạn cũng nên bảo mật PostgreSQL bằng cách thiết lập mật khẩu cho người dùng postgres. Để làm điều này, chuyển sang người dùng postgres và kết nối đến PostgreSQL shell bằng lệnh sau:

sudo -u postgres psql

Sau đó, đặt mật khẩu cho người dùng postgres. Và lưu ý bạn hãy đặt mật khẩu khó, phức tạp. Vì ở hướng dẫn nên mình sẽ đặt mật khẩu đơn giản.

ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'your_password';
image 54

Sau khi đã cài đặt Node.js, Nginx và PostgreSQL, bạn đã có môi trường phát triển trên Ubuntu 20.04 để xây dựng các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu.

Bây giờ tôi kiểm tra các dịch vụ đang chạy bằng lệnh netstat -nltp.

image 55

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tập trung vào cách cài đặt Node.js 19.7.0, Nginx và PostgreSQL 14 trên hệ điều hành Ubuntu 20.04. Dưới sự hướng dẫn chi tiết, bạn đã học cách thiết lập môi trường phát triển đáng tin cậy để xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả.

Đầu tiên, chúng tôi đã cài đặt Node.js 19.7.0 bằng Node Version Manager (NVM), cho phép bạn dễ dàng quản lý các phiên bản Node.js trên hệ thống của mình. Node.js là một nền tảng JavaScript nhanh chóng và mạnh mẽ, rất phù hợp để phát triển các ứng dụng web hiện đại.

Tiếp theo, chúng tôi đã cài đặt Nginx, một máy chủ web phổ biến và dễ dàng cấu hình. Nginx có thể giúp bạn quản lý các tài nguyên web của mình một cách hiệu quả, cân bằng tải, và hỗ trợ các tính năng bảo mật.

Cuối cùng, chúng tôi đã cài đặt PostgreSQL 14, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ. PostgreSQL cho phép bạn lưu trữ và truy vấn dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy, là lựa chọn lý tưởng cho việc xây dựng các ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu phức tạp.

Với môi trường phát triển đã được cài đặt thành công trên Ubuntu 20.04, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng các ứng dụng web đáng tin cậy và mạnh mẽ. Hãy tiếp tục khám phá và phát triển sự sáng tạo của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ này và tận dụng tối đa tiềm năng của môi trường phát triển mới của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc cần thêm hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với cộng đồng và nhóm hỗ trợ của Node.js, Nginx và PostgreSQL. Chúc bạn thành công trong việc xây dựng các ứng dụng đáng kinh ngạc trên môi trường phát triển của mình!

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời