Cài đặt Extension ZIP phiên bản PHP 7.4 trên AAPANEL sử dụng OpenLiteSpeed

7
0

Hiện tại Extension ZIP phiên bản PHP 7.4 trên AAPANEL sử dụng OpenLiteSpeed không có sẵn mà cần phải cài đặt thủ công vào.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt Extension ZIP này vào. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ tham khảo bài hướng dẫn sau nhé

Bây giờ mình sẽ tạo một file info.php và kiểm tra. Bên dưới là code mẫu của mình. Trong danh sách không có extension ZIP.

 <?php
   echo "<pre>";
   print_r(get_loaded_extensions());
   echo "<pre/>";
 ?>
1663138249 613188 anh

Bước 2: Truy cập vào Webadmin Console của OpenLiteSpeed

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào Webadmin Console server-ip:7080

Trường hợp bạn không có mật khẩu hoặc đã quên, bạn hãy SSH vào Server/VPS sử dụng lệnh sau để reset mật khẩu.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
1663138380 479495 anh

Bước 3: Cài đặt Extension ZIP

Tiếp theo bnaj chọn Tools => Compile PHP => Chọn phiên bản PHP 7.4 => Next

1663138485 905863 anh

Sau đó ở mục Configure Paremeters bạn tìm và thêm dòng --with-zip sau --enable-zip như ảnh bên dưới. Và cuồi cùng chọn Next

1663138699 278427 anh

Bên dưới là ảnh tiến trình đang thực thi.

1663138719 597817 anh

Bước 4: Include file vào cấu hình php

Bây giờ bạn chạy lệnh sau để tìm file .so bạn sẽ thấy dòng như ảnh bên dưới.

find /* -name zip.so
1663139283 390148 anh

Bạn chạy lệnh sau để incule dòng này vào php.ini của phiên bản 7.4

echo  "extension=/www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/zip.so" >> /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.ini

Ngoài ra bạn cũng có thể dán trực tiếp từ giao diện

extension=/www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/zip.so
1663139532 587181 nh

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ

Bây giờ bạn hãy khởi động lại dịch vụ php

1663139579 468135 anh

Thực hiện Kiểm tra exention ZIP và kết quả thành công.

1663139601 176932 anh
1663139627 111288 anh

Chúc bạn thực hiện thành công.

 • Tài liệu tham khảo: https://forum.aapanel.com/d/3778-zip-extension-missing-for-php-74-on-litespeed-lsphp/5
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời