Cách xử lý lỗi: Couldn’t resolve host ‘mirrors.almalinux.org’

7
0

Hôm nay tôi chạy lệnh yum update hệ thống Almalinux thì gặp lỗi Curl error (6): Couldn’t resolve host ‘mirrors.almalinux.org’

 [root@root ~]# yum update -y
CleanShot 2023 12 14 at 21.58.00

Lỗi “Curl error (6): Couldn’t resolve host name for https://mirrors.almalinux.org/mirrorlist/8/baseos [Could not resolve host: mirrors.almalinux.org]” cho biết hệ thống của bạn gặp khó khăn khi kết nối với máy chủ kho lưu trữ AlmaLinux. Điều này có thể do Cài đặt DNS không chính xác: Hệ thống của bạn có thể được cấu hình với địa chỉ máy chủ DNS không chính xác, ngăn nó giải quyết tên máy chủ “mirrors.almalinux.org”.

Máy chủ DNS ngừng hoạt động: Máy chủ DNS chịu trách nhiệm giải quyết “mirrors.almalinux.org” có thể tạm thời không khả dụng.

Để xử lý lỗi này bạn hãy sửa file /etc/resolv.conf và thêm vào đoạn sau

vi /etc/resolv.conf

Thêm 2 dòng sau vào cuối là được:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
CleanShot 2023 12 14 at 21.58.27

Sau khi thêm xong bạn khởi động lại dịch vụ network bằng lệnh sau và thực hiện cài đặt lại. Lỗi đã được giải quyết

systemctl restart NetworkManager.service

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ có thể xác định và khắc phục nguyên nhân của lỗi “Couldn’t resolve host name” và kết nối với kho lưu trữ AlmaLinux thành công.

Hy vọng thông tin này hữu ích! Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời