Cách chặn IP truy cập vào trang web với .htaccess

7
0

Yêu cầu: Máy chủ webserver phải hỗ trợ .htaccess. Một số máy chủ hỗ trợ như:

  • Apache
  • OpenLiteSpeed
  • LiteSpeed
  • NGINX (Không hỗ trợ)

File .htaccess được đặt trong thư mục của mã nguồn. Nếu file này chưa có bạn hãy tạo mới

Từ chối truy cập

File này phải chứa các quy tắc từ chối. Mỗi quy tắc được chỉ định trên một dòng như sau:

deny from IP_address
or deny from IP_block
or deny from domain

Bây giờ bạn hãy nhập vào địa chỉ mà bạn cần chặn. Bên dưới là một số ví dụ mà tôi thực hiện.

  • Chặn địa chỉ IP 192.168.1.2
deny from 192.168.1.2
  • Nếu bạn muốn chặn tất cả các địa chỉ IP 192.168.x.x, thực hiện như sau
deny from 192.168
  • Nếu bạn muốn chặn tất cả các IP có ID domain.com. Bạn thực hiện như sau:
deny from .domain.com

Cho phép truy cập

Để cho phép một số IP nhất định, bạn chỉ cần thay thế deny bằng allow là được

  • Ví dụ: Nếu bạn muốn cho phép địa chỉ IP 192.168.1.2, bạn thực hiện
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1.2

Tuy nhiên, bạn không thể cho phép một block IP không đầy đủ, nói cách khác, bạn có thể nhập:

order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.1
Điều này sẽ hoạt động, nhưng nếu bạn nhập như sau, bạn sẽ gặp lỗi 500, ví dụ:
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168

Do đó bạn cần nhập một địa chỉ IP đầy đủ để không bị lỗi.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời