Cách ẩn thông báo “PHP Update Required” trên WordPress

6
0

Trong quá trình sử dụng bạn sẽ gặp thông báo PHP Update Required. Đây không phải là lỗi và bạn cũng không cần lo lắng.

Chỉ là WordPress hiện tại gợi ý, đề xuất sử dụng PHP 7.4 trở lên thôi. Nếu bạn sử dụng PHP dưới 7.4 sẽ hiện thông báo này. Điều này không có nghĩa là nâng lên web sẽ chạy nhanh hơn hoặc tốt hơn. Tất cả sẽ phụ thuộc vào web của bạn. Vì sẽ có trường hợp Theme, Plugin không tương thích nên nâng PHP cao sẽ gây lỗi.

Chính vì điều đó mình sẽ giúp bạn ẩn thông báo PHP Update Required thay vì set PHP cao.

anh 83

Mình sẽ sử dụng css để ẩn. Mời bạn xem qua và thực hiện.

1. Tạo file CSS

Bạn hãy truy cập vào wp-content/themes/your-theme-folder sau đó tạo một file có tên là hide-php-update-message.css và dán vào file nội dung sau

#dashboard_php_nag {display:none;}
CleanShot 2022 07 25 at 20.20.55@2x

2. Cấu hình Functions

Tiếp theo bạn mở file functions.php tại thư mục wp-content/themes/your-theme-folder sau đó copy và dán vào nội dung sau.

// Update CSS within admin area
function zi_admin_styles() {
  wp_enqueue_style('admin-styles', get_template_directory_uri().'/hide-php-update-message.css');
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'zi_admin_styles');
anh 84

Bây giờ bạn hãy tải lại trang và nhận kết quả nhé. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời