.st0{fill:#FFFFFF;}

Tệp tin php.ini nằm ở đâu ? 

 Tháng Chín 23, 2019

By  SonSeo

Trường hợp bạn chưa biết tệp tin PHP.ini để có thể thay đổi thì có thể sử dụng lệnh sau để tìm tệp tin.

/usr/local/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File'

Sau đó kết quả trả về sẽ có dạng :

[admin@sv ~]$ /usr/local/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File'
PHP Warning:  Module 'memcached' already loaded in Unknown on line 0
Loaded Configuration File:         /usr/local/php72/lib/php.ini

Với thông tin trên thì php.ini sẽ ở vị trí /usr/local/php72/lib/php.ini

Nếu bạn đang hoạt động với phiên bản mặc định CLI php, thì vị trí php.ini tại :

/usr/local/lib/php.ini

Nếu bạn đang hoạt động với phiên bản php5 trong chế độ CGI mod (suPhp), thì vị trí php.ini tại :

/usr/local/etc/php5/cgi/php.ini

 

Nếu bạn sử dụng lệnh VI để thao tác thì bạn có thể tìm nhanh một từ nào đó như memory_limit thì có thể soạn với cú pháp : /memory_limit và nhấn Enter sẽ tới nơi bạn cần tìm.

Giới Thiệu 

SonSeo

Kinh Nghiệm Hơn 10 Năm trong lĩnh vực thiết kế website và quảng cáo online. Sự hợp tác với DANG NGOC SON là con đường ngắn nhất đến với thành công bạn. Uy Tín, Chất Lượng Đặt Lên Hàng Đầu. Dịch vụ cài đặt máy chủ, phần mềm quản lý máy chủ Directadmin, Cpanel, Plesk giá rẻ. Bảo mật website, máy chủ chuyên nghiệp. Nhận xử lý mã độc website nhanh gọn

Leave a Reply

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hãy gọi điện hoặc chat để được hỗ trợ Tư Vấn!

Chat trực tiếp cho chúng tôi
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo