Sửa lỗi Cannot find token file /var/www/html/phpMyAdmin/direct_login/tokens

11
0

Hổm nay mình nhận được 1 case trên DirectAdmin hết sức kho chịu. Cụ thể là trên DirectAdmin sử dụng One-Click phpmyadmin và one-click roundcube thì khi truy cập vào báo lỗi Cannot find token file /var/www/html/phpMyAdmin/direct_login/tokens/xxxxxx.

Cannot find token file /var/www/html/phpMyAdmin/direct_login/tokens

Khi truy cập vào /var/www/html/phpMyAdmin/direct_login/tokens/ thì các token này vẫn có nhưng không vào được. Sau một hồi search google và post hỏi cả forum Directadmin thì chưa có ai từng gặp qua.

Loay hoay thì mình chợt nhớ đến mod_ruid2 do webserver mình đang chạy là Apache với mod_php. Và mình thực hiện build lại mod_ruid2 thì kết quả đã xử lý được lỗi trên.

Cài đặt mod_ruid2 trên DirectAdmin

Để cài đặt mod_ruid2 bạn sử dụng các lệnh sau nhé.

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build update
./build set mod_ruid2 yes
./build mod_ruid2
./build rewrite_confs

Sau khi cài xong bạn thực hiện chạy thêm các lệnh sau để đảm bảo các quyền thư mục/tệp thực thi đúng với quyền của chúng.

cd /usr/local/directadmin/scripts && ./set_permissions.sh user_homes
find /home/*/domains/*/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 755
find /home/*/domains/*/public_html -type f -print0 | xargs -0 chmod 644
find /home/*/domains/*/public_html -type f -name '*.cgi*' -exec chmod 755 {} ;
find /home/*/domains/*/public_html -type f -name '*.pl*' -exec chmod 755 {} ;
find /home/*/domains/*/public_html -type f -name '*.pm*' -exec chmod 755 {} ;
cd /usr/local/directadmin/data/users && for i in `ls`; do { chown -R $i:$i /home/$i/domains/*/public_html;}; done;
    

Mod_ruid2 là gì?

Mod_ruid2 là một module dành cho máy chủ web Apache tận dụng lợi thế của POSIX. Mod_ruid2 cung cấp hiệu suất được cải thiện với độ bảo mật cao hơn cho các trang web được lưu trữ trên máy chủ. Điều này có nghĩa là mod_ruid2 làm cho các trang web tải nhanh hơn và cũng tăng tính bảo mật của trang web.

Khi sử dụng module Apache này, các trang web được lưu trữ trên máy chủ phải xử lý PHP dưới quyền sở hữu của người dùng thay vì Apache, điều này sẽ giúp khắc phục một vài sự cố trong các tình huống khác nhau. DirectAdmin có thể được định cấu hình để sử dụng mô-đun mod_ruid2 để có hiệu suất và sự tăng trưởng khôn ngoan về bảo mật. Khi so sánh thiết lập suPHP và mod_php + mod_ruid2 (cả hai thiết lập sẽ chạy PHP với tư cách là người dùng), dưới đây là những ưu điểm của thiết lập mod_ruid2:

  • Yêu cầu I/O đĩa ít hơn do mod_php đã được tải sẵn trong Apache, vì vậy giúp bỏ qua việc tải tệp nhị phân php và các thư viện của mod_php mỗi lần cần đến.
  • Các cài đặt có thể được thay đổi cho một tên miền riêng lẻ bằng cách sử dụng tệp php.ini .
  • Hoàn toàn có thể sử dụng PHP OpCache cùng với thiết lập này để có hiệu suất cao hơn nhiều.

Nếu bạn gặp qua lỗi và xử lý theo cách của mình OK, hãy để lại bình luận cho mình kết quả nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời