.st0{fill:#FFFFFF;}

Mẹo tắt thông báo Flatsome issues – The purchase code is already registered on another site 

 Tháng Sáu 13, 2022

By  Đặng Ngọc Sơn

Flatsome issues

The purchase code is already registered on another site. Please go to your account and manage your licenses.

Manage registration

Manage your licenses 

Tắt thông báo Flatsome
tắt thông báo flatsome, ẩn flatsome notice, remove flatsome notice, disable flatsome notice, hide flatsome notice

tắt thông báo flatsome, ẩn flatsome notice, remove flatsome notice, disable flatsome notice, hide flatsome notice

Cách tắt thông báo tắt thông báo flatsome, ẩn flatsome notice, remove flatsome notice, disable flatsome notice, hide flatsome notice

Các bạn copy và paste đoạn code sau vào file functions.php của theme child nhé!

Cách 1: Ẩn thông báo flatsome bằng CSS – Hide flatsome notice

// Custom CSS Backend
add_action(‘admin_head’, ‘custom_css_backend’);
function custom_css_backend() {
echo ‘<style>
#flatsome-notice {display: none;}
</style>’;
}

Cách 2: Xóa hàm flatsome_maintenance_admin_notice

add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}

Xem thêm mẹo kích hoạt bản quyền flatsome

Giới Thiệu 

Đặng Ngọc Sơn

Dịch vụ cài đặt máy chủ, phần mềm quản lý máy chủ Directadmin, Cpanel, Plesk giá rẻ. Bảo mật website, máy chủ chuyên nghiệp. Nhận xử lý mã độc website nhanh gọn

Leave a Reply

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hãy gọi điện hoặc chat để được hỗ trợ Tư Vấn!

Chat trực tiếp cho chúng tôi
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo