Liệt kê các user đang trạng thái Suspend trên DirectAdmin

7
0

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend trên DirectAdmin.

DirectAdmin là một Control Panel phổ biến được sử dụng để quản lý các máy chủ web. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm khả năng liệt kê tất cả các user đang hoạt động trên máy chủ.

Tuy nhiên, đôi khi bạn cần liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend. Điều này có thể hữu ích cho các trường hợp như:

  • Xem xét các user đã vi phạm chính sách của bạn
  • Đánh giá mức sử dụng tài nguyên của các user
  • Xóa các user không hoạt động

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách để liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend trên DirectAdmin:

  • Sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin
  • Sử dụng lệnh SSH

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin của bạn.

Sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin

Để liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend trên bảng điều khiển DirectAdmin, hãy làm theo các bước sau:

Chọn Account Manager => Show All Users => Show Search

CleanShot 2023 09 09 at 22.51.40

Tiếp theo bạn chọn như ảnh bên dưới.

  • Column: Suspended
  • Filter Type: Equal
  • Filter Value: Yes
CleanShot 2023 09 09 at 22.52.26

Bảng sẽ liệt kê tất cả các user đang ở trạng thái Suspend như ảnh bên dưới

CleanShot 2023 09 09 at 22.52.55

Sử dụng lệnh SSH

Để liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend trên DirectAdmin bằng lệnh SSH, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở kết nối SSH đến máy chủ của bạn.
  2. Chạy lệnh sau:
cd /usr/local/directadmin/data/users
grep -r "suspended=yes" */user.conf
CleanShot 2023 09 09 at 22.54.40

Chia sẻ Script liệt kê và tính dung lượng

Với nhu cầu thường xuyên kiểm tra và tính tổng các user đang ở trạng thái Suspend. Tôi đã viết sẵn một script nhỏ để làm việc này và xin chia sẻ lại cho bạn.

Bạn hãy tạo một file checkuser.sh và dán vào nội dung sau. Sau khi dán xong hãy phân chuyên chmod +x checkuser.sh và chạy nhé.

DOTRUNGQUAN.INFO
#!/bin/bash
#Author: DOTRUNGQUAN.INFO
# Di chuyển đến thư mục chứa dữ liệu người dùng DirectAdmin
cd /usr/local/directadmin/data/users

# Tìm kiếm các tài khoản bị suspend và lưu vào file user_suspend.txt (chỉ lấy phần tên người dùng)
grep -r "suspended=yes" */user.conf | sed 's//user.conf:suspended=yes//' > /root/admin-script/user_suspend.txt

# Đếm số lượng người dùng đang suspend và in ra
suspend_count=$(cat /root/admin-script/user_suspend.txt | wc -l)
echo "Số lượng user đang Suspend là: $suspend_count"

# Đọc danh sách người dùng từ tệp user_suspend.txt vào mảng users
mapfile -t users 

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách liệt kê các user đang ở trạng thái Suspend trên DirectAdmin.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời