Hướng dẫn tìm file php.ini đơn giản nhất

8
0

php.ini là gì?

user ini file edit php ini

Tệp php.ini là một tệp cấu hình chính của PHP. Nó chứa các cài đặt và thông số cấu hình cho máy chủ PHP, ảnh hưởng trực tiếp đến cách PHP hoạt động.

Khi máy chủ web chạy PHP, nó tìm kiếm tệp php.ini để đọc các cài đặt cấu hình. Các cài đặt trong tệp này có thể được sử dụng để điều chỉnh các tính năng của PHP, bao gồm cấu hình bảo mật, quản lý bộ nhớ, hạn chế tài nguyên, đường dẫn hệ thống, tùy chọn PHP và nhiều hơn nữa.

Ví dụ, bạn có thể cấu hình giới hạn kích thước tải lên tệp tin, thiết lập đường dẫn đến các thư mục thư viện, bật hoặc tắt các mô-đun mở rộng, cấu hình cơ sở dữ liệu và cài đặt gỡ lỗi.

Tệp php.ini có thể có vị trí khác nhau trên các hệ điều hành và máy chủ web khác nhau, nhưng thông thường nó được đặt trong thư mục cài đặt PHP hoặc thư mục cấu hình máy chủ web như Apache hoặc Nginx.

Lưu ý rằng khi thay đổi tệp php.ini, bạn cần khởi động lại máy chủ web hoặc máy chủ PHP để các thay đổi có hiệu lực.

Hướng dẫn tìm file php.ini

Cách 1: Sử hàm phpinfo()

Sử dụng hàm phpinfo(): Một cách đơn giản để xác định vị trí tệp php.ini là sử dụng hàm phpinfo(). Tạo một tệp mới với nội dung sau đây:

<?php
phpinfo();
?>s

Lưu tệp lại với tên ví dụ info.php và đặt nó trong thư mục gốc của ứng dụng web của bạn.

Truy cập vào tệp thông qua trình duyệt bằng đường dẫn như http://yourdomain.com/info.php. Bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về phiên bản PHP và cấu hình liên quan. Tìm kiếm dòng “Loaded Configuration File” (hoặc “tệp cấu hình đã tải”) để xem đường dẫn đến tệp php.ini.

CleanShot 2023 07 17 at 11.17.40@2x
CleanShot 2023 07 17 at 11.18.28@2x

Cách 2: Sử dụng command line

Sử dụng lệnh command line: Bạn có thể sử dụng lệnh php --ini trong command line (dòng lệnh) để xem thông tin về vị trí tệp php.ini. Mở cửa sổ dòng lệnh và chạy lệnh sau:

php --ini

Tại đây bạn xem dòng Loaded Configuration File với đường dẫn file tương ứng kế bên, đây chính là đường dẫn đến file php.ini

Lệnh này sẽ hiển thị danh sách các tệp cấu hình PHP đã tải và vị trí của chúng. Tệp có đường dẫn trên cùng sẽ là tệp php.ini.

CleanShot 2023 07 17 at 11.21.45@2x
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời