Hướng dẫn tạo Cronjobs trên Direct Admin

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

Sau khi đăng nhập bạn có thể nhìn thấy được trang quản trị của mình, phía bên phải sẽ là Một số thông tin cơ bản và các cấp Level bạn đang đứng và thao tác.

Tại User Level chọn Cronjobs để bắt đầu cấu hình

Nhấn CREATE CRON JOB để thêm thao tác

Tại đây bạn sẽ có các thông số để cấu hình, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng sẽ có các loại lệnh khác nhau và khung thời gian thực hiện khác nhau,

Sau khi điền các thông số về thời gian cũng như các cấu hình về Command sẽ thực hiện thì bạn có thể nhấn nút CREATE để thêm Cronjobs, bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa nếu cần thay đổi về thông tin của mình.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

21 COMMENTS