Hướng dẫn reset pass admin trên VestaCP

10
0

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu quản trị trong VestaCP, ở đây mình chia sẽ 3 cách đến bạn như sau.

Cách 1: Thay đổi trực tiếp trong trang quản trị VestaCP

Bạn cần có mật khẩu thì mới thực hiện thay đổi được nhé, nếu không có mật khẩu bạn hãy làm theo cách 2 hoặc cách 3

how to reset password admin vestacp

Chọn user admin => edit

how to reset password admin vestacp

Nhập vào password mới và click Save

Cách 2: SSH vào vps và thay đổi bằng command sau

v-change-user-password admin adminpass

Bạn nhớ thay adminpass bằng password của bạn nha, nhớ đặt pass có độ phức tạo ký tự không có nghĩa như wr4s6PdHmHMNZ$rAeXRZtb@Z

how to reset password admin vestacp

 

Cách 3: SSH vào vps và thay đổi bằng command sau, lệnh này khác với cách 2

how to reset password admin vestacp

[root@lab ~]# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Chú thích:

  • [root@lab ~]# passwd admin # đổi pass với user có tên là admin
  • New password: # nhập vào password, ở linux pass sẽ không hiển thị, bạn cứ nhập bình thường
  • Retype new password: # nhập lại pass một lần nữa
  • passwd: all authentication tokens updated successfully. # Thông báo đổi hoàn tất

 

Chỉ với 3 cách trên bạn đã có thể change, reset password admin VestaCP rồi.

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời