Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20

18
0

Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20.

[wpcc-iframe title=”Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20 | Đỗ Trunng Quân” width=”1170″ height=”878″ src=”https://www.youtube.com/embed/aUwUe5Z1Zhs?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]

I. TỔNG QUAN

Với tình hình dịch Covid quá căng thẳng, xu thế mọi người trò chuyện, thảo luận hoặc là họp nhóm Online ngày càng được sử dụng rộng rãi. Với công ty mình cũng vậy do đó mình thực hiện triển khai kênh họp nhóm Online với Jitsi Meet.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20 bạn thực hiện trong các bước sau.

Lưu ý: Một số trường hợp bạn không có quyền root nên mình sẽ thực hiện với các lệnh ở quyền sudo.

Bước 1: Kiểm tra và cập nhật hệ thống

Trước khi thực hiện cài đặt bạn hãy cập nhật hệ thống với lệnh sau.

  • Cập nhật hệ thống
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20
  • Thiết lập hostname
hostnamectl set-hostname meeting.azdigi.info

Bước 2: Thiết lập Firewall

Nếu bạn sử dụng ufw bạn cần allow ssh, http, https và traffic inbound UDP port 10000 tới 20000

sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow in 10000:20000/udp
sudo ufw enable

cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20

Bươc 3: Cài đặt OpenJDK Java Runtime Environment (JRE) 8

Bạn thực hiện copy và nhập tuần tự các lệnh sau vào nhé

sudo add-apt-repository universe
sudo apt install -y openjdk-8-jre-headless
cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20

Sau khi cài xong java bạn kiểm tra bằng lệnh sau

java -version
cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20
  • Cấu hình JAVA_HOME
echo "JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")" | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile
cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20

Bước 4: Cài đặt NGINX

Mình sẽ cài đặt NGINX làm máy chủ webserver

sudo apt install -y nginx
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service
sudo systemctl status nginx.service
Screenshot 2020 12 02 at
Screenshot 2020 12 02 at

Bước 5: Cài đặt Jitsi

Để cài đặt jitsi bạn hãy cài repo như sau

  • Cài đặt Jitsi Repo
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
sudo apt update -y
Screenshot 2020 12 02 at
  • Cài đặt Jitsi từ apt install
sudo apt install -y jitsi-meet
Screenshot 2020 12 02 at

Trong quá trình cài đặt nếu bạn được hỏi nhập vào Hostname. Bạn hãy nhập vào hostname đã được trỏ về IP máy chủ nhé.

Screenshot 2020 12 02 at

Tiếp đến bạn chọn dòng đầu tiên là Generate a new self-signed certificate (You will later get a chance to obtain a Let’s Encrypt certificate để hệ thống tự tạo chứng chỉ SSL tự ký.

Screenshot 2020 12 02 at

Sau khi hoàn tất, bạn hãy thực hiện cài đặt SSL Let’s Encrypt cho hostname với lệnh sau. Khi được hỏi nhập vào email bạn hãy nhập vào email của bạn và nhận Enter. Mọi việc còn lại sẽ tự động.

Lưu ý: Bạn phải trỏ hostname về IP máy chủ thì mới cài được SSL

sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh
Screenshot 2020 12 02 at 21.16.53@2x 6

Nếu hiện thông báo như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công. Và chứng chỉ sẽ nằm ở đường dẫn là /etc/letsencrypt/live/my-domain. Trong đó bao gồm 2 file là

  • fullchain.pem (crt và CAcrt)
  • privkey.pem (khóa chứng chỉ)
Screenshot 2020 12 02 at

Bước 6: Truy cập Jitsi và tạo phòng

Bây giờ bạn hãy truyn cập vào IP hoặc Hostname sau đó nhập tên phòng nhé.

Screenshot 2020 12 02 at 21.49.21@2x 3

Để đặt mật khẩu cho phòng bạn click vào biểu tượng Cài khiêng

Screenshot 2020 12 02 at

Sau đó nhập mật khẩu cần đặt cho phòng nhé.

Screenshot 2020 12 02 at

Như vậy là mình vừa hoàn tât Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20. Ở các bài viết khác mình sẽ hướng dẫn bạn đổi Logo hoặc icon ….. và nhiều thứ khác nữa nhé.

Cập nhật 21/10: Nếu bạn tạo phòng và gặp lỗi Unfortunately something went wrong (ảnh đính kèm) bạn hãy thực hiện như sau để fix

Bạn mở file /etc/hosts sau đó sửa dòng localhost thành domain của bạn nhé.

Screenshot 2021 10 21 at 10.02.09

III. TỔNG KẾT

Qua bài Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20 hi vọng bài viết mang lại nhiều điều hữu ích cho bạn. Giúp cho bạn có một kênh để trao đổi hỗ trợ trong công việc.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời