How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

7
0

.htaccess là file không thể thiếu khi bạn phát triển website và cấu hình các rule theo nhu cầu sử dụng riêng biệt, truy nhiên ở CyberPanel OpenLiteSpeed Version 1.4.43 trở xuống không hỗ trợ mà bạn phải sử dụng Rewrite mặc định của Control như ảnh bên dưới. Nhưng ở phiên bản 1.4.43+ đã cho phép bạn Auto Load from .htaccess, để bật lại tình năng này bạn theo dõi và xem hướng dẫn các bước sau nhé

How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

Đầu tiên bạn vào Web Admin Console bằng link

IP:Port (mặc định port 7080 và port không mở sẳn mà bạn phải tự mở, và user: admin password mặc định là 123456)

VD: 103.221.220.204:7080

How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

Bạn truy cập vào Virtual Hosts và click vào tên website

How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

Tại đây bạn click vào tab Rewrite và chỉnh lại như bên dưới

Enable Rewrite: Yes
Auto Load from .htaccess: Yes

How to Rewrite Configuration and Read From .htaccess CyberPanel

 

Như vậy là đã hoàn tất rồi nhé.

Xem thêm series fix lỗi CyberPanel

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời